περνώ  

  • passieren
    upvotedownvote
  • verbringen
    upvotedownvote
  • vorbeigehen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... 41°00′02″N 24°38′11″E / 41.00054°N 24.63627°E / 41.00054; 24.63627 Η Πέρνη (μέχρι το 1926 Καρατζά Κιόι, 1926-27 Φίλιπποι) είναι χωριό του Δήμου Νέστου ...

... ώστε αυτή να παρουσιάζεται αρχικά στην πρώτη φωνή και στη συνέχεια να περνάει διαδοχικά στη δεύτερη, την τρίτη κλπ. και να υφίσταται επεξεργασία, ενώ ...

... χώρος χωρίζεται σε δύο τμήματα με μία διχοτόμο γραμμή (γραμμή κέντρου), που περνά από το σημείο του κέντρου του γηπέδου και συναντά το μέσο κάθε πλάγιας γραμμής ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

perno, pernw


Deutsche Synonyme zu: περνώ

durchgehen durchseihen (durch ein Sieb) passieren sieben seihen (sich) ereignen geschehen erfolgen ergehen kommen zu (es) (sich) abspielen vorfallen (sich) zutragen (sich) begeben (es) nicht ausbleiben (sich) tun vorbeigehen (an) vorübergehen überschreiten übertreten mitmachen erfahren durchmachen miterleben erleben durchlaufen ausstehen am eigenen Leib erfahren durchhalten durchleben einstecken in Kauf nehmen überstehen hinnehmen ertragen erleiden (jemandem) zustoßen verleben auf sich wirken lassen einen Streifen mitmachen zubringen verbringen befördern verfrachten transportieren karren bringen überführen schaffen fahren fortschaffen wegräumen abtransportieren wegbringen wegschaffen ausräumen fortbringen beiseiteräumen entfernen beseitigen vergehen (Zeit) verfließen verstreichen (Zeit) ins Land gehen vorbeigehen ablaufen verlaufen verrinnen (lit.) (Zeit) ins Land ziehen (sich) legen nicht für die Ewigkeit (sein) feierlich vorbeimarschieren paradieren defilieren eine Parade abhalten

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15