δέχομαι Verb  [dechome, thechome, dexomai]

  Verb
(83)
  Verb
(5)
  Verb
(2)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
(0)

Etymologie zu δέχομαι

δέχομαι altgriechisch δέχομαι proto-indogermanisch *deḱ-: δέχομαι


GriechischDeutsch
Ως χειρονομία καλής θέλησης δέχομαι πέντε μικρές τροπολογίες του PPE, αν και συμπτωματικά δεν είναι από αυτές που ανέφερε ο κ. Evans.Als Zeichen des guten Willens werde ich fünf kleine Änderungsanträge der PPE akzeptieren, aber darunter wird keiner der Änderungsanträge sein, die Herr Evans erwähnte.

Übersetzung bestätigt

Παρόλο που δεν είναι τόσο σημαντική όσο οι άλλες τροπολογίες, δέχομαι επίσης την τροπολογία 3 που αφορά την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων,Wenngleich Änderungsantrag 3 nicht die gleich Bedeutung zukommt wie den anderen Änderungen, kann ich auch diesen Antrag, der die Durchführung von Vor-Ort-Inspektionen betrifft, akzeptieren.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά το θέμα του δημοψηφίσματος δέχομαι την εξήγησή του.Was die Frage einer Volksabstimmung betrifft, kann ich seine Erklärung akzeptieren.

Übersetzung bestätigt

Σέβομαι τους συναδέλφους που τρέφουν κάποιες αμφιβολίες, που διαβλέπουν περισσότερους κινδύνους από ό,τι ελπίδες, αλλά δεν δέχομαι να χρησιμοποιείται η απαραίτητη προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σαν ένα είδος ρόπαλο για να σωπάσουν όσοι δεν θέλουν να περιορίσουν όλη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε ένα σωρό από κύτταρα.Ich respektiere die Kollegen, die zweifeln, die mehr Risiken als Hoffnungen sehen, doch ich kann nicht akzeptieren, dass die notwendige Verteidigung der Menschenwürde als Keule verwendet wird, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, welche einem Zellhaufen nicht die gesamte Menschenwürde zusprechen wollen.

Übersetzung bestätigt

Ε, δεν δέχομαι, επί τέλους, η Ευρώπη να είναι η αμαξοστοιχία της οποίας η ατμομηχανή θα είναι αμερικανική και ο μηχανοδηγός Αμερικανός.Ich lehne es ein für allemal ab zu akzeptieren, dass Europa ein Zug ist, der von einer amerikanischen Dampflok gezogen und von einem amerikanischen Lokführer gelenkt wird.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu δέχομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δέχομαιδεχόμαστε
δέχεσαιδέχεστε, δεχόσαστε
δέχεταιδέχονται
Imper
fekt
δεχόμουν(α)δεχόμαστε, δεχόμασταν
δεχόσουν(α)δεχόσαστε, δεχόσασταν
δεχόταν(ε)δέχονταν, δεχόντανε, δεχόντουσαν
Aoristδέχθηκα, δέχτηκαδεχθήκαμε, δεχτήκαμε
δέχθηκες, δέχτηκεςδεχθήκατε, δεχτήκατε
δέχθηκε, δέχτηκεδέχθηκαν/δέχτηκαν, δεχθήκαν(ε)/δεχτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω δεχθεί
έχω δεχτεί
έχουμε δεχθεί
έχουμε δεχτεί
έχεις δεχθεί
έχεις δεχτεί
έχετε δεχθεί
έχετε δεχτεί
έχει δεχθεί
έχει δεχτεί
έχουν δεχθεί
έχουν δεχτεί
Plu
per
fekt
είχα δεχθεί
είχα δεχτεί
είχαμε δεχθεί
είχαμε δεχτεί
είχες δεχθεί
είχες δεχτεί
είχατε δεχθεί
είχατε δεχτεί
είχε δεχθεί
είχε δεχτεί
είχαν δεχθεί
είχαν δεχτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δέχομαιθα δεχόμαστε
θα δέχεσαιθα δέχεστε, θα δεχόσαστε
θα δέχεταιθα δέχονται
Fut
ur
θα δεχθώ, θα δεχτώθα δεχθούμε, θα δεχτούμε
θα δεχθείς, θα δεχτείςθα δεχθείτε, θα δεχτείτε
θα δεχθεί, θα δεχτείθα δεχθούν(ε), θα δεχτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δεχθεί
θα έχω δεχτεί
θα έχουμε δεχθεί
θα έχουμε δεχτεί
θα έχεις δεχθεί
θα έχεις δεχτεί
θα έχετε δεχθεί
θα έχετε δεχτεί
θα έχει δεχθεί
θα έχει δεχτεί
θα έχουν δεχθεί
θα έχουν δεχτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να δέχομαινα δεχόμαστε
να δέχεσαινα δέχεστε, να δεχόσαστε
να δέχεταινα δέχονται
Aoristνα δεχθώ, να δεχτώνα δεχθούμε, να δεχτούμε
να δεχθείς, να δεχτείςνα δεχθείτε, να δεχτείτε
να δεχθεί, να δεχτείνα δεχθούν(ε), να δεχτούν(ε)
Perfνα έχω δεχθεί
να έχω δεχτεί
να έχουμε δεχθεί
να έχουμε δεχτεί
να έχεις δεχθεί
να έχεις δεχτεί
να έχετε δεχθεί
να έχετε δεχτεί
να έχει δεχθεί
να έχει δεχτεί
να έχουν δεχθεί
να έχουν δεχτεί
Imper
ativ
Presδέχεστε
Aoristδέξουδεχθείτε, δεχτείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristδεχθεί, δεχτεί

Griechische Definition zu δέχομαι

δέχομαι [δéxome] Ρ3β : 1. παίρνω κτ. που μου δίνεται, που μου προσφέρεται. ANT αρνούμαι: δέχομαι ένα δώρο / μια πρόσκληση. Mου είναι αδύνατο να δεχτώ μια τέτοια πρόταση. Δε δέχτηκε το βραβείο που του απένειμαν. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback