προσθέτω Verb  [prostheto, prosthetw]

  Verb
(25)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
zulegen (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu προσθέτω

προσθέτω altgriechisch προστίθημι πρός + τίθημι


GriechischDeutsch
Διότι η Επιτροπή Ανάπτυξης κατέθεσε μία τροπολογία, στην οποία ζητούσε να ελέγχονται οι μισθοί των αλιέων και, προσθέτω εγώ, και οι συντάξεις τους.Weil der Ausschuss für Entwicklung und Zusammenarbeit einen Änderungsantrag eingereicht hatte, in dem gefordert wurde, dass die Lohnbedingungen der Fischer, und ich möchte hinzufügen, auch die Rentenbedingungen, überwacht werden.

Übersetzung bestätigt

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση των Volvo-Scania, προσθέτω ότι είμαι σίγουρος πως πίσω από τα σχόλια πολλών ομιλητών κρύβεται η πεποίθηση ότι και οι δύο εταιρίες κατάφεραν να βρουν λύσεις που καθιστούν την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξή τους συμβατή με την προάσπιση των συμφερόντων του ανταγωνισμού και των καταναλωτών σε εκείνες τις αγορές.Lassen Sie mich im Zusammenhang mit dem Fall Volvo-Scania, auf den sich sicher einige der Redebeiträge beziehen, hinzufügen, dass beide Unternehmen eine Lösung gefunden haben, die es ihnen ermöglicht, ihr weiteres internationales Wachstum mit den Interessen des Wettbewerbs und der Verbraucher auf den jeweiligen Märkten zu vereinbaren.

Übersetzung bestätigt

Και προσθέτω μια συμπληρωματική διευκρίνηση: τα δύο αυτά κείμενα αφορούν κυρίως την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου, για τη μάχη κατά των οργανωμένων κυκλωμάτων λαθρεμπόρων.Lassen Sie mich der Genauigkeit halber noch hinzufügen: Das Anliegen beider Texte ist es, den strafrechtlichen Rahmen für die Bekämpfung der organisierten Schlepperbanden zu verstärken.

Übersetzung bestätigt

Υποστηρίζω την πρόταση, αλλά προσθέτω ότι ο κορεατικός ανταγωνισμός αφορά και τα γκαζάδικα.Ich unterstütze diesen Vorschlag, möchte aber hinzufügen, dass die koreanische Konkurrenz auch bei den Flüssiggastankern zu spüren ist.

Übersetzung bestätigt

Εξάλλου, προσθέτω ότι υπάρχει ένας φόρος επί των μισθών, προκειμένου να αντισταθμιστεί το υποτιθέμενο προνόμιο της εξαίρεσης από τον ΦΠΑ.Im Übrigen möchte ich hinzufügen, dass es zum Ausgleich des so genannten Privilegs der Befreiung von der Mehrwertsteuer eine Steuer auf die Löhne gibt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu προσθέτω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
προσθέτωπροσθέτουμε, προσθέτομεπροστίθεμαιπροστιθέμεθα
προσθέτειςπροσθέτετεπροστίθεσαιπροστίθεσθε
προσθέτειπροσθέτουν(ε)προστίθεταιπροστίθενται
Imper
fekt
πρόσθεταπροσθέταμε
πρόσθετεςπροσθέτατε
πρόσθετεπρόσθεταν, προσθέταν(ε)προστίθετοπροστίθεντο
Aoristπρόσθεσαπροσθέσαμεπροστέθηκαπροστεθήκαμε
πρόσθεσεςπροσθέσατεπροστέθηκεςπροστεθήκατε
πρόσθεσεπρόσθεσαν, προσθέσαν(ε)προστέθηκεπροστέθηκαν, προστεθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω προσθέσειέχουμε προσθέσειέχω προστεθείέχουμε προστεθεί
έχεις προσθέσειέχετε προσθέσειέχεις προστεθείέχετε προστεθεί
έχει προσθέσειέχουν προσθέσειέχει προστεθείέχουν προστεθεί
Plu
per
fekt
είχα προσθέσειείχαμε προσθέσειείχα προστεθείείχαμε προστεθεί
είχες προσθέσειείχατε προσθέσειείχες προστεθείείχατε προστεθεί
είχε προσθέσειείχαν προσθέσειείχε προστεθείείχαν προστεθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα προσθέτωθα προσθέτουμε, θα προσθέτομεθα προστίθεμαιθα προστιθέμεθα
θα προσθέτειςθα προσθέτετεθα προστίθεσαιθα προστίθεσθε
θα προσθέτειθα προσθέτουν(ε)θα προστίθεταιθα προστίθενται
Fut
ur
θα προσθέσωθα προσθέσουμε, θα προσθέσομεθα προστεθώθα προστεθούμε
θα προσθέσειςθα προσθέσετεθα προστεθείςθα προστεθείτε
θα προσθέσειθα προσθέσουν(ε)θα προστεθείθα προστεθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω προσθέσειθα έχουμε προσθέσειθα έχω προστεθείθα έχουμε προστεθεί
θα έχεις προσθέσειθα έχετε προσθέσειθα έχεις προστεθείθα έχετε προστεθεί
θα έχει προσθέσειθα έχουν προσθέσειθα έχει προστεθείθα έχουν προστεθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να προσθέτωνα προσθέτουμε, να προσθέτομενα προστίθεμαινα προστιθέμεθα
να προσθέτειςνα προσθέτετενα προστίθεσαινα προστίθεσθε
να προσθέτεινα προσθέτουν(ε)να προστίθεταινα προστίθενται
Aoristνα προσθέσωνα προσθέσουμε, να προσθέσομενα προστεθώνα προστεθούμε
να προσθέσειςνα προσθέσετενα προστεθείςνα προστεθείτε
να προσθέσεινα προσθέσουν(ε)να προστεθείνα προστεθούν(ε)
Perfνα έχω προσθέσεινα έχουμε προσθέσεινα έχω προστεθείνα έχουμε προστεθεί
να έχεις προσθέσεινα έχετε προσθέσεινα έχεις προστεθείνα έχετε προστεθεί
να έχει προσθέσεινα έχουν προσθέσεινα έχει προστεθείνα έχουν προστεθεί
Imper
ativ
Presπρόσθετεπροσθέτετεπροστίθεσθε
Aoristπρόσθεσεπροσθέσετε, προσθέστεπροσθέσουπροστεθείτε
Part
izip
Presπροσθέτοντας
Perfέχοντας προσθέσει
InfinAoristπροσθέσειπροστεθεί

Griechische Definition zu προσθέτω

προσθέτω [prosθéto] -ομαι, προστίθεμαι [prostíθeme] Ρ αόρ. πρόσθεσα και προσέθεσα, απαρέμφ. προσθέσει, παθ. προστίθεμαι, προστίθεσαι, προστίθεται, προστιθέμεθα, προστίθεστε, προστίθενται, και (προφ.) προσθέτομαι, μπε. προστιθέμενος*, αόρ. προστέθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και προσετέθη, προσετέθησαν, απαρέμφ. προστεθεί, μππ. (προφ.) προσθεμένος και (λόγ.) προστεθειμένος* : 1. εκτελώ την αριθμητική πράξη της πρόσθεσης, αθροίζω με συγκεκριμένο τρόπο δύο ή περισσότερους αριθμούς: Aν προστεθούν οι αριθμοί 5 και 10, δίνουν τον αριθμό 15. Προσθέτουμε τα έξοδα και τα αφαιρούμε από τα έσοδα. Aνόμοια ποσά δεν μπορούν να προστεθούν. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback