παρουσιάζω Verb  [parusiazo, paroysiazw]

  Verb
(158)
  Verb
(35)
  Verb
(9)
  Verb
(4)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu παρουσιάζω

παρουσιάζω Koine-Griechisch παρουσιάζω altgriechisch παρουσία πάρειμι παρά + εἰμί ((Lehnübersetzung) französisch présenter)


GriechischDeutsch
Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να παρουσιάζω στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2012.es freut mich, dem Rat der Europäischen Union heute den Jahresbericht des Hofes über die Ausführung des EU-Haushaltsplans zum Haushaltsjahr 2012 vorstellen zu dürfen.

Übersetzung bestätigt

Αυτό που ζητώ, και αυτό που σήμερα σας παρουσιάζω, είναι μια Αποφασιστική Συμφωνία για την Ευρώπη.Was ich fordere und was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist eine grundlegende Modernisierung Europas.

Übersetzung bestätigt

Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας την ικανοποίησή μου που παρουσιάζω αυτή την ανακοίνωση, η οποία συντάχθηκε από κοινού με τους David Byrne και Erkki Liikanen, σχετικά με την προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης.Ich möchte vorausschicken, daß ich mich freue, diese Mitteilung über den Rückgriff auf das Vorsorgeprinzip, die ich zusammen mit David Byrne und Erkki Liikanen erarbeitet habe, vorstellen zu können.

Übersetzung bestätigt

Θα μπορούσα, ίσως, να συνεχίσω με το άλλο σημείο της παρουσίασής μου προς το Κοινοβούλιο σήμερα το απόγευμα, που αφορά την πρόταση για θέσπιση ελέγχων ΣΕΒ και έχω την χαρά να παρουσιάζω σήμερα το απόγευμα στο Κοινοβούλιο.Ich möchte jetzt zum zweiten Aspekt meiner Ausführungen am heutigen Nachmittag kommen, in dem es um den Vorschlag zur Einführung von BSE-Tests geht. Ich freue mich, dem Parlament diesen heute nachmittag vorstellen zu können.

Übersetzung bestätigt

(FR) Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, θα ήθελα κατ' αρχάς να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, που με τον προβληματισμό και τις τροπολογίες τους συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της παρούσας έκθεσης, την οποία σας παρουσιάζω απόψε.Ich möchte zunächst den Mitgliedern des Ausschusses für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr danken, die mit ihren Überlegungen und Änderungsanträgen den Bericht bereichert haben, den ich Ihnen heute Abend vorstellen möchte.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu παρουσιάζω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παρουσιάζωπαρουσιάζουμε, παρουσιάζομεπαρουσιάζομαιπαρουσιαζόμαστε
παρουσιάζειςπαρουσιάζετεπαρουσιάζεσαιπαρουσιάζεστε, παρουσιαζόσαστε
παρουσιάζειπαρουσιάζουν(ε)παρουσιάζεταιπαρουσιάζονται
Imper
fekt
παρουσίαζαπαρουσιάζαμεπαρουσιαζόμουν(α)παρουσιαζόμαστε, παρουσιαζόμασταν
παρουσίαζεςπαρουσιάζατεπαρουσιαζόσουν(α)παρουσιαζόσαστε, παρουσιαζόσασταν
παρουσίαζεπαρουσίαζαν, παρουσιάζαν(ε)παρουσιαζόταν(ε)παρουσιάζονταν, παρουσιαζόντανε, παρουσιαζόντουσαν
Aoristπαρουσίασαπαρουσιάσαμεπαρουσιάστηκαπαρουσιαστήκαμε
παρουσίασεςπαρουσιάσατεπαρουσιάστηκεςπαρουσιαστήκατε
παρουσίασεπαρουσίασαν, παρουσιάσαν(ε)παρουσιάστηκεπαρουσιάστηκαν, παρουσιαστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω παρουσιάσει
έχω παρουσιασμένο
έχουμε παρουσιάσει
έχουμε παρουσιασμένο
έχω παρουσιαστεί
είμαι παρουσιασμένος, -η
έχουμε παρουσιαστεί
είμαστε παρουσιασμένοι, -ες
έχεις παρουσιάσει
έχεις παρουσιασμένο
έχετε παρουσιάσει
έχετε παρουσιασμένο
έχεις παρουσιαστεί
είσαι παρουσιασμένος, -η
έχετε παρουσιαστεί
είστε παρουσιασμένοι, -ες
έχει παρουσιάσει
έχει παρουσιασμένο
έχουν παρουσιάσει
έχουν παρουσιασμένο
έχει παρουσιαστεί
είναι παρουσιασμένος, -η, -ο
έχουν παρουσιαστεί
είναι παρουσιασμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα παρουσιάσει
είχα παρουσιασμένο
είχαμε παρουσιάσει
είχαμε παρουσισμένο
είχα παρουσιαστεί
ήμουν παρουσιασμένος, -η
είχαμε παρουσιαστεί
ήμαστε παρουσιασμένοι, -ες
είχες παρουσιάσει
είχες παρουσιασμένο
είχατε παρουσιάσει
είχατε παρουσιασμένο
είχες παρουσιαστεί
ήσουν παρουσιασμένος, -η
είχατε παρουσιαστεί
ήσαστε παρουσιασμένοι, -ες
είχε παρουσιάσει
είχε παρουσιασμένο
είχαν παρουσιάσει
είχαν παρουσιασμένο
είχε παρουσιαστεί
ήταν παρουσιασμένος, -η, -ο
είχαν παρουσιαστεί
ήταν παρουσιασμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παρουσιάζωθα παρουσιάζουμε, θα παρουσιάζομεθα παρουσιάζομαιθα παρουσιαζόμαστε
θα παρουσιάζειςθα παρουσιάζετεθα παρουσιάζεσαιθα παρουσιάζεστε, θα παρουσιαζόσαστε
θα παρουσιάζειθα παρουσιάζουν(ε)θα παρουσιάζεταιθα παρουσιάζονται
Fut
ur
θα παρουσιάσωθα παρουσιάσουμε, θα παρουσιάζομεθα παρουσιαστώθα παρουσιαστούμε
θα παρουσιάσειςθα παρουσιάσετεθα παρουσιαστείςθα παρουσιαστείτε
θα παρουσιάσειθα παρουσιάσουν(ε)θα παρουσιαστείθα παρουσιαστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παρουσιάσει
θα έχω παρουσιασμένο
θα έχουμε παρουσιάσει
θα έχουμε παρουσιασμένο
θα έχω παρουσιαστεί
θα είμαι παρουσιασμένος, -η
θα έχουμε παρουσιαστεί
θα είμαστε παρουσιασμένοι, -ες
θα έχεις παρουσιάσει
θα έχεις παρουσιασμένο
θα έχετε παρουσιάσει
θα έχετε παρουσιασμένο
θα έχεις παρουσιαστεί
θα είσαι παρουσιασμένος, -η
θα έχετε παρουσιαστεί
θα είστε παρουσιασμένοι, -ες
θα έχει παρουσιάσει
θα έχει παρουσιασμένο
θα έχουν παρουσιάσει
θα έχουν παρουσιασμένο
θα έχει παρουσιαστεί
θα είναι παρουσιασμένος, -η, -ο
θα έχουν παρουσιαστεί
θα είναι παρουσιασμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παρουσιάζωνα παρουσιάζουμε, να παρουσιάζομενα παρουσιάζομαινα παρουσιαζόμαστε
να παρουσιάζειςνα παρουσιάζετενα παρουσιάζεσαινα παρουσιάζεστε, να παρουσιαζόσαστε
να παρουσιάζεινα παρουσιάζουν(ε)να παρουσιάζεταινα παρουσιάζονται
Aoristνα παρουσιάσωνα παρουσιάσουμε, να παρουσιάσομενα παρουσιαστώνα παρουσιαστούμε
να παρουσιάσειςνα παρουσιάσετενα παρουσιαστείςνα παρουσιαστείτε
να παρουσιάσεινα παρουσιάσουν(ε)να παρουσιαστείνα παρουσιαστούν(ε)
Perfνα έχω παρουσιάσει
να έχω παρουσιασμένο
να έχουμε παρουσιάσει
να έχουμε παρουσιασμένο
να έχω παρουσιαστεί
να είμαι παρουσιασμένος, -η
να έχουμε παρουσιαστεί
να είμαστε παρουσιασμένοι, -ες
να έχεις παρουσιάσει
να έχεις παρουσιασμένο
να έχετε παρουσιάσει
να έχετε παρουσιασμένο
να έχεις παρουσιαστεί
να είσαι παρουσιασμένος, -η
να έχετε παρουσιαστεί
να είστε παρουσιασμένοι, -ες
να έχει παρουσιάσει
να έχει παρουσιασμένο
να έχουν παρουσιάσει
να έχουν παρουσιασμένο
να έχει παρουσιαστεί
να είναι παρουσιασμένος, -η, -ο
να έχουν παρουσιαστεί
να είναι παρουσιασμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presπαρουσίαζεπαρουσιάζετεπαρουσιάζεστε
Aoristπαρουσίασεπαρουσιάστεπαρουσιάσουπαρουσιαστείτε
Part
izip
Presπαρουσιάζονταςπαρουσιαζόμενος
Perfέχοντας παρουσιάσει, έχοντας παρουσιασμένοπαρουσιασμένος, -η, -οπαρουσιασμένοι, -ες, -α
InfinAoristπαρουσιάσειπαρουσιαστεί

Griechische Definition zu παρουσιάζω

παρουσιάζω [parusiazo] -ομαι : 1α. εμφανίζω και συστήνω κπ. σε ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν προσωπικά: Παρουσίασε τον ομιλητή στο ακροατήριο. Σας παρουσιάζω το γιατρό. Έχω την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω τον καινούριο μας συνάδελφο. || παρουσιάζω ένα συγγραφέα / ένα μουσικό, κάνω γνωστό το έργο του στο κοινό. β. για επίσημη διαδικασία προσέλευ σης. β1. κατώτερου προς ανώτερο: Όταν τον παρουσίασαν στο βασιλιά… β2. (παθ.): Πρέπει να παρουσιαστείτε στο δικαστήριο. Δεν παρουσιάστη κε στις εξετάσεις. Tου είπαν να παρουσιαστεί στο αρχηγείο / στο διοικη τή. Πρέπει να παρουσιαστώ για ανάληψη υπηρεσίας στα κεντρικά γραφεία. || Δεν παρουσιάστηκε κανένας υποψήφιος / κανένας εθελοντής. β3. (στρατ.) εμφανίζομαι σε ορισμένη μονάδα, για να ενταχθώ σ΄ αυτήν και να υπηρετήσω: Πρέπει να παρουσιαστεί στον Έβρο. Πότε παρουσιάζεσαι;, πότε κατατάσσεσαι; [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback