ενέργεια  

  • Energie
    upvotedownvote
  • Macht
    upvotedownvote
  • Tat
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σήμερα δεν έχω ενέργεια.

Η ηλιακή ενέργεια δε θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον.

Αυτή η γυναίκα ξεχειλίζει από ενέργεια.

Quelle: glavkos, mululatv, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

energia, enerjia, energeia


Deutsche Synonyme zu: ενέργεια

Verve Tatkraft Eifer Heftigkeit Energie Passion Leidenschaft Leidenschaftlichkeit Dynamik Herzblut Feuer Energeia Tüchtigkeit Produktivität Tatwille Diensteifer Schaffensdrang Arbeitseifer Diligenz Leistung Schwung Leistungsabgabe Leistungsfähigkeit Kraft Dampf Stärke innere Kraft Gewalt Macht Herrschaft Beherrschung Power Einfluss Machtfülle Entscheidungsmacht Mächtigkeit Potenz Operation Aktion Handlung Tat Thematischer Auffassungstest Thematischer Apperzeptionstest


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ενέργεια ενέργειες
Genitiv ενέργειας ενεργειών
Akkusativ ενέργεια ενέργειες
Vokativ ενέργεια ενέργειες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15