εκδίδω  

 • ausliefern
  upvotedownvote
 • bearbeiten
  upvotedownvote
 • geben
  upvotedownvote
 • herausbringen
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Τα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ είναι ειδικά κέρματα που εκδίδονται από τις χώρες μέλη της ευρωζώνης με την ευκαιρία κάποιας ιστορικής επετείου ή για ...

... Εκπαιδεύσεως (Narkompros). Τα εβραϊκά βιβλία και οι εφημερίδες έπαψαν να εκδίδονται και κατασχέθηκαν από τις βιβλιοθήκες. Παρά τις διαμαρτυρίες στη Δύση, ...

... διέκοψε τις εργασίες της για πέντε μήνες εξουσιοδοτώντας την κυβέρνηση να εκδίδει νομοθετικά διατάγματα για όλα τα θέματα, με τη σύμφωνη γνώμη μιας κοινοβουλευτικής ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekdido, ekthitho, ekdidw


Deutsche Synonyme zu: εκδίδω

übergeben aushändigen ausliefern ausfolgen verändern ändern editieren abändern abwandeln modifizieren bearbeiten umschreiben beackern (so lange) belatschern (bis) herumkriegen wollen rumkriegen (wollen) beknien (jemanden) traktieren (jemanden) bereden (jemanden) beschwätzen (jemandem) in den Ohren liegen (mit) breitschlagen (wollen) überreden (wollen) einreden (auf jemanden) bequatschen zu überreden versuchen (jemandem) zureden wie einem kranken Gaul besabbeln (sich) den Mund fusselig reden (sich) Fransen an den Mund reden (jemandem) gut zureden (auf jemanden) einwirken immer wieder ankommen mit immer wieder anfangen von (auf jemanden) mit Engelszungen einreden (sich) beschäftigen mit untersuchen beackern (Themengebiet) ackern bestellen (Boden) kultivieren in Kultur nehmen unter Kultur nehmen hauen behauen geben zum Besten geben vortragen (Theaterstück) spielen aufführen ermöglichen zuteilen zuteil werden lassen spendieren verschenken schenken beliefern verschaffen versorgen besorgen (sich) gerieren als machen auf (den) Anschein erwecken (jemanden) mimen markieren sagen, dass man (...) ist erteilen verpassen herausbringen (etwas) auf den Markt bringen (etwas) vom Stapel lassen (etwas) vom Stapel laufen lassen auf den Markt werfen heraushauen

Ähnliche Worte

εκδίδωμι

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15