{η}  ψυχαγωγία Subst.  [psichagogia, psicharojia, psyxagwgia]

{die}    Subst.
(434)
{das}    Subst.
(13)

Etymologie zu ψυχαγωγία

ψυχαγωγία altgriechisch ψυχαγωγία ψυχαγωγός (οδηγός των ψυχών των νεκρών) ψυχό- + ἀγωγός ἄγω


GriechischDeutsch
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία· άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιώνKunst, Unterhaltung und Erholung; Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

Übersetzung bestätigt

τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία καιKunst, Unterhaltung und Erholung und

Übersetzung bestätigt

Στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ πληροφοριών που δεν συνδέοντα με την οδήγηση περιλαμβάνονται οι ειδήσεις, η ψυχαγωγία και η διαφήμιση.BEISPIELE für Informationen, die nicht mit dem Führen eines Fahrzeugs in Verbindung stehen: Nachrichten, Unterhaltung, Werbung usw.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, ο συνολικός χρόνος προγράμματος που θα πρέπει να κατανεμηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως πολιτισμός, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, ρυθμίζεται με προκαθορισμένα ποσοστά.Außerdem wird durch entsprechende Prozentanteile vorgegeben, wie die Gesamtsendezeit auf unterschiedliche Kategorien wie z. B. Kultur, Bildung und Unterhaltung verteilt werden sollte.

Übersetzung bestätigt

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγίαKunst, Unterhaltung und Erholung

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ψυχαγωγία.Singular

Plural

Nominativdie Unterhaltung

die Unterhaltungen

Genitivder Unterhaltung

der Unterhaltungen

Dativder Unterhaltung

den Unterhaltungen

Akkusativdie Unterhaltung

die Unterhaltungen
Singular

Plural

Nominativdas Vergnügen

die Vergnügen

Genitivdes Vergnügens

der Vergnügen

Dativdem Vergnügen

den Vergnügen

Akkusativdas Vergnügen

die Vergnügen
Griechische Definition zu ψυχαγωγία

ψυχαγωγία η [psixaγojía] : η ψυχική και πνευματική ευχαρίστηση κάποιου μέσα από μια ενασχόληση, ένα έργο κτλ. που ικανοποιεί κάποιες ανώτερες πνευματικές και ψυχικές ανάγκες· (πρβ. διασκέδαση, αναψυχή): Aίθουσα ψυχαγωγίας. H ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου είναι κάτι παραπάνω από απλή διασκέδαση· είναι ψυχαγωγία.

[λόγ. < ελνστ. ψυχαγωγία `διασκέδαση΄, αρχική σημ.: `ανάκληση των ψυχών των νεκρών΄ (αρχ. σημ.: `δελεασμός των ψυχών των ανθρώπων΄)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback