τοποθετώ Verb  [topotheto, topothetw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu τοποθετώ

τοποθετώ Koine-Griechisch τοποθετέω / τοποθετῶ altgriechisch τόπος + τίθημι ((Lehnübersetzung) französisch placer)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu τοποθετώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
τοποθετώτοποθετούμετοποθετούμαιτοποθετούμαστε
τοποθετείςτοποθετείτετοποθετείσαιτοποθετείστε
τοποθετείτοποθετούν(ε)τοποθετείταιτοποθετούνται
Imper
fekt
τοποθετούσατοποθετούσαμετοποθετούμουντοποθετούμαστε
τοποθετούσεςτοποθετούσατε
τοποθετούσετοποθετούσαν(ε)τοποθετούνταν, τοποθετείτοτοποθετούνταν, τοποθετούντο
Aoristτοποθέτησατοποθετήσαμετοποθετήθηκατοποθετηθήκαμε
τοποθέτησεςτοποθετήσατετοποθετήθηκεςτοποθετηθήκατε
τοποθέτησετοποθέτησαν, τοποθετήσαν(ε)τοποθετήθηκετοποθετήθηκαν, τοποθετηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω τοποθετήσει
έχω τοποθετημένο
έχουμε τοποθετήσει
έχουμε τοποθετημένο
έχω τοποθετηθεί
είμαι τοποθετημένος, -η
έχουμε τοποθετηθεί
είμαστε τοποθετημένοι, -ες
έχεις τοποθετήσει
έχεις τοποθετημένο
έχετε τοποθετήσει
έχετε τοποθετημένο
έχεις τοποθετηθεί
είσαι τοποθετημένος, -η
έχετε τοποθετηθεί
είστε τοποθετημένοι, -ες
έχει τοποθετήσει
έχει τοποθετημένο
έχουν τοποθετήσει
έχουν τοποθετημένο
έχει τοποθετηθεί
είναι τοποθετημένος, -η, -ο
έχουν τοποθετηθεί
είναι τοποθετημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα τοποθετήσει
είχα τοποθετημένο
είχαμε τοποθετήσει
είχαμε τοποθετημένο
είχα τοποθετηθεί
ήμουν τοποθετημένος, -η
είχαμε τοποθετηθεί
ήμαστε τοποθετημένοι, -ες
είχες τοποθετήσει
είχες τοποθετημένο
είχατε τοποθετήσει
είχατε τοποθετημένο
είχες τοποθετηθεί
ήσουν τοποθετημένος, -η
είχατε τοποθετηθεί
ήσαστε τοποθετημένοι, -ες
είχε τοποθετήσει
είχε τοποθετημένο
είχαν τοποθετήσει
είχαν τοποθετημένο
είχε τοποθετηθεί
ήταν τοποθετημένος, -η, -ο
είχαν τοποθετηθεί
ήταν τοποθετημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα τοποθετώθα τοποθετούμεθα τοποθετούμαιθα τοποθετούμαστε
θα τοποθετείςθα τοποθετείτεθα τοποθετείσαιθα τοποθετείστε
θα τοποθετείθα τοποθετούν(ε)θα τοποθετείταιθα τοποθετούνται
Fut
ur
θα τοποθετήσωθα τοποθετήσουμεθα τοποθετηθώθα τοποθετηθούμε
θα τοποθετήσειςθα τοποθετήσετεθα τοποθετηθείςθα τοποθετηθείτε
θα τοποθετήσειθα τοποθετήσουν(ε)θα τοποθετηθείθα τοποθετηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω τοποθετήσει
θα έχω τοποθετημένο
θα έχουμε τοποθετήσει
θα έχουμε τοποθετημένο
θα έχω τοποθετηθεί
θα είμαι τοποθετημένος, -η
θα έχουμε τοποθετηθεί
θα είμαστε τοποθετημένοι, -ες
θα έχεις τοποθετήσει
θα έχεις τοποθετημένο
θα έχετε τοποθετήσει
θα έχετε τοποθετημένο
θα έχεις τοποθετηθεί
θα είσαι τοποθετημένος, -η
θα έχετε τοποθετηθεί
θα είστε τοποθετημένοι, -η
θα έχει τοποθετήσει
θα έχει τοποθετημένο
θα έχουν τοποθετήσει
θα έχουν τοποθετημένο
θα έχει τοποθετηθεί
θα είναι τοποθετημένος, -η, -ο
θα έχουν τοποθετηθεί
θα είναι τοποθετημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να τοποθετώνα τοποθετούμενα τοποθετούμαινα τοποθετούμαστε
να τοποθετείςνα τοποθετείτενα τοποθετείσαινα τοποθετείστε
να τοποθετείνα τοποθετούν(ε)να τοποθετείταινα τοποθετούνται
Aoristνα τοποθετήσωνα τοποθετήσουμε, να τοποθετήσομενα τοποθετηθώνα τοποθετηθούμε
να τοποθετήσειςνα τοποθετήσετενα τοποθετηθείςνα τοποθετηθείτε
να τοποθετήσεινα τοποθετήσουν(ε)να τοποθετηθείνα τοποθετηθούν(ε)
Perfνα έχω τοποθετήσει
να έχω τοποθετημένο
να έχουμε τοποθετήσει
να έχουμε τοποθετημένο
να έχω τοποθετηθεί
να είμαι τοποθετημένος, -η
να έχουμε τοποθετηθεί
να είμαστε τοποθετημένοι, -ες
να έχεις τοποθετήσει
να έχεις τοποθετημένο
να έχετε τοποθετήσει
να έχετε τοποθετημένο
να έχεις τοποθετηθεί
να είσαι τοποθετημένος, -η
να έχετε τοποθετηθεί
να είστε τοποθετημένοι, -ες
να έχει τοποθετήσει
να έχει τοποθετημένο
να έχουν τοποθετήσει
να έχουν τοποθετημένο
να έχει τοποθετηθεί
να είναι τοποθετημένος, -η, -ο
να έχουν τοποθετηθεί
να είναι τοποθετημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presτοποθετείτετοποθετείστε
Aoristτοποθέτησετοποθετήστε, τοποθετήσετετοποθετήσουτοποθετηθείτε
Part
izip
Presτοποθετώντας
Perfέχοντας τοποθετήσει, έχοντας τοποθετημένοτοποθετημένος, -η, -οτοποθετημένοι, -ες, -α
InfinAoristτοποθετήσειτοποθετηθείGriechische Definition zu τοποθετώ

τοποθετώ [topoθetó] -ούμαι : I1α. βάζω κτ. σε μια θέση που τη θεωρώ κατάλληλη: τοποθετώ τα βιβλία στη βιβλιοθήκη. τοποθετώ τα πιάτα στο τραπέζι. Tα θρανία είναι τοποθετημένα το ένα πίσω από το άλλο. || (για πρόσ.) ορίζω τη θέση όπου πρέπει να σταθεί: Tοποθετήθηκε φρουρά στην είσο δο του κτιρίου. β. προσδιορίζω τοπικά ή χρονικά ένα γεγονός: H στιγμή του θανάτου του τοποθετείται γύρω στις δύο το πρωί. H υπόθεση του έργου τοποθετείται στην Aθήνα στα χρόνια της Kατοχής. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback