παραμένω  

  • bleiben
    upvotedownvote
  • Ich bin weiterhin
    upvotedownvote
  • teerig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... περίοδο της Βενετοκρατίας. Ο Ερωτόκριτος πέρασε στην λαϊκή παράδοση και παραμένει δημοφιλές κλασικό έργο, χάρη και στην μελοποίησή του από τον Χριστόδουλο ...

... περίοδο τον 4ο αιώνα μ.Χ. Ο ακριβής ρόλος της Αραμαϊκής και της Εβραϊκής παραμένει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Έχει προταθεί ένα τρίγλωσσο σενάριο ...

... και έμπορος. Για τη μητέρα του δεν διαθέτουμε πληροφορίες, ενώ άγνωστη παραμένει και η ταυτότητα μίας ενδεχόμενης πρώτης, Ελληνίδας συζύγου του. Είχε έναν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

parameno, paramenw


Deutsche Synonyme zu: παραμένω

verweilen (sich) aufhalten weilen bleiben herumstehen Zeit verbringen Wurzeln schlagen ruhen ausruhen überbleiben verbleiben übrig bleiben übrigbleiben zurückbleiben bestehen bleiben gewachsen sein durchhalten fortbestehen überleben (sich) behaupten erhalten bleiben standhalten weiter bestehen fortdauern fortleben (sich) halten weiterbestehen überdauern seinen Mann stehen dicke Bretter bohren (sich) gewachsen zeigen (so) weitergehen (es) (sich) fortsetzen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15