παραμένω  Verb  [parameno, paramenw]

Ähnliche Bedeutung wie παραμένω

Ähnliche Wörter zu παραμένω

Παραμένω στην ίδια θέση


Beispielsätze παραμένω

... περίοδο της Βενετοκρατίας. Ο Ερωτόκριτος πέρασε στην λαϊκή παράδοση και παραμένει δημοφιλές κλασικό έργο, χάρη και στην μελοποίησή του από τον Χριστόδουλο ...

... περίοδο τον 4ο αιώνα μ.Χ. Ο ακριβής ρόλος της Αραμαϊκής και της Εβραϊκής παραμένει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Έχει προταθεί ένα τρίγλωσσο σενάριο ...

... και έμπορος. Για τη μητέρα του δεν διαθέτουμε πληροφορίες, ενώ άγνωστη παραμένει και η ταυτότητα μίας ενδεχόμενης πρώτης, Ελληνίδας συζύγου του. Είχε έναν ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze teerig

... Steinkohlenteeröl ist ein öliges, wasserunlösliches, brennbares, braunrotes, teerig riechendes, hochsiedendes Destillat aus Steinkohlenteer. Steinkohlenteer-Destillate ...

... russischen Wort smoljanoj (russisch смоляной), was so viel wie harzig oder teerig bedeutet. Der Standort war ein ehemaliges Gelände einer Teerfabrik, gelegen ...

... grünlichen Rauch. Sein Geruch hängt vom Naphthol-Gehalt ab und ist aromatisch-teerig. Es ist mischbar mit Alkohol, Ether, Glycerin, Ölen und Alkalihydroxid. ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΠΑΡΑΜΕΝΩ
I linger
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παραμένωπαραμένουμε, παραμένομε
παραμένειςπαραμένετε
παραμένειπαραμένουν(ε)
Imper
fekt
παρέμεναπαραμέναμε
παρέμενεςπαραμένατε
παρέμενεπαρέμεναν, παραμέναν(ε)
Aoristπαρέμειναπαραμείναμε
παρέμεινεςπαραμείνατε
παρέμεινεπαρέμειναν, παραμείναν(ε)
Per
fect
έχω παραμείνειέχουμε παραμείνει
έχεις παραμείνειέχετε παραμείνει
έχει παραμείνειέχουν παραμείνει
Plu
per
fect
είχα παραμείνειείχαμε παραμείνει
είχες παραμείνειείχατε παραμείνει
είχε παραμείνειείχαν παραμείνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παραμένωθα παραμένουμε, θα παραμένομε
θα παραμένειςθα παραμένετε
θα παραμένειθα παραμένουν(ε)
Fut
ur
θα παραμείνωθα παραμείνουμε, θα παραμείνομε
θα παραμείνειςθα παραμείνετε
θα παραμείνειθα παραμείνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παραμείνειθα έχουμε παραμείνει
θα έχεις παραμείνειθα έχετε παραμείνει
θα έχει παραμείνειθα έχουν παραμείνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παραμένωνα παραμένουμε, να παραμένομε
να παραμένειςνα παραμένετε
να παραμένεινα παραμένουν(ε)
Aoristνα παραμείνωνα παραμείνουμε, να παραμείνομε
να παραμείνειςνα παραμείνετε
να παραμείνεινα παραμείνουν(ε)
Perfνα έχω παραμείνεινα έχουμε παραμείνει
να έχεις παραμείνεινα έχετε παραμείνει
να έχει παραμείνεινα έχουν παραμείνει
Imper
ativ
Presπαράμενεπαραμένετε
Aoristπαράμεινεπαραμείνετε
Part
izip
Presπαραμένοντας
Perfέχοντας παραμείνει
InfinAoristπαραμείνει


Griechische Definition zu παραμένω

παραμένω 1 [paraméno] Ρ αόρ. παρέμεινα, απαρέμφ. παραμείνει : 1. μένω σε έναν τόπο, χώρο για κάποιο χρονικό διάστημα, προσωρινά ή μόνιμα: Θα παραμείνει ένα μήνα στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Mετανάστευσε στην Aμερική και παρέμεινε εκεί ως το θάνατό του. Ο ξένος υπουργός θα παραμείνει στην Aθήνα για ένα τριήμερο. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu παραμένω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15