παραμένω Verb  [parameno, paramenw]

  Verb
(18)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu παραμένω

παραμένω παρά + μένω


GriechischDeutsch
Στις προτάσεις που καταθέτω θα προσπαθώ πάντοτε να παραμένω ρεαλιστής.Ich bin jederzeit bestrebt, bei den von mir vorgelegten Vorschlägen realistisch zu bleiben.

Übersetzung bestätigt

Πρώτα μας λένε: "τα πάντα έχουν αλλάξει, οπότε παραμένω!"Zuerst wird uns gesagt: "Alles hat sich verändert, also bleibe ich!‟ Der Grund, warum Herr Barroso bleiben muss, ist dass alles sich verändert und er die Stabilität in einer sich wandelnden Welt ist.

Übersetzung bestätigt

Θα ήθελα να επαναλάβω όσα δήλωσα στην εισαγωγή μου: παραμένω προσηλωμένος στην αρχή της διατήρησης ισορροπίας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των δύο πυλώνων της κοινής γεωργικής πολιτικής.Ich möchte hier wiederholen, was ich eingangs gesagt habe: Nach wie vor fühle ich mich dem Grundsatz verpflichtet, dass ein Gleichgewicht zwischen den beiden Säulen der Gemeinsamen Agrarpolitik erhalten bleiben muss und sich diese beiden Säulen ergänzen sollen.

Übersetzung bestätigt

Αφήνω μια φωτογραφία που θα ήθελε να κατέχουν? και παραμένω, αγαπητέ κ. ΣέρλοκIch lasse eine Fotografie, die er darauf, sein besitzen, und ich bleiben, lieber Mr. Sherlock

Übersetzung nicht bestätigt

Αφήνω μια φωτογραφία που θα μπορούσε να φροντίσει να κατέχουν? Και παραμένω, αγαπητέ κ. ΣέρλοκIch lasse eine Fotografie, die er dafür zu besitzen könnte, und ich bleiben, lieber Herr Sherlock

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu παραμένω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παραμένωπαραμένουμε, παραμένομε
παραμένειςπαραμένετε
παραμένειπαραμένουν(ε)
Imper
fekt
παρέμεναπαραμέναμε
παρέμενεςπαραμένατε
παρέμενεπαρέμεναν, παραμέναν(ε)
Aoristπαρέμειναπαραμείναμε
παρέμεινεςπαραμείνατε
παρέμεινεπαρέμειναν, παραμείναν(ε)
Per
fekt
έχω παραμείνειέχουμε παραμείνει
έχεις παραμείνειέχετε παραμείνει
έχει παραμείνειέχουν παραμείνει
Plu
per
fekt
είχα παραμείνειείχαμε παραμείνει
είχες παραμείνειείχατε παραμείνει
είχε παραμείνειείχαν παραμείνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παραμένωθα παραμένουμε, θα παραμένομε
θα παραμένειςθα παραμένετε
θα παραμένειθα παραμένουν(ε)
Fut
ur
θα παραμείνωθα παραμείνουμε, θα παραμείνομε
θα παραμείνειςθα παραμείνετε
θα παραμείνειθα παραμείνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παραμείνειθα έχουμε παραμείνει
θα έχεις παραμείνειθα έχετε παραμείνει
θα έχει παραμείνειθα έχουν παραμείνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παραμένωνα παραμένουμε, να παραμένομε
να παραμένειςνα παραμένετε
να παραμένεινα παραμένουν(ε)
Aoristνα παραμείνωνα παραμείνουμε, να παραμείνομε
να παραμείνειςνα παραμείνετε
να παραμείνεινα παραμείνουν(ε)
Perfνα έχω παραμείνεινα έχουμε παραμείνει
να έχεις παραμείνεινα έχετε παραμείνει
να έχει παραμείνεινα έχουν παραμείνει
Imper
ativ
Presπαράμενεπαραμένετε
Aoristπαράμεινεπαραμείνετε
Part
izip
Presπαραμένοντας
Perfέχοντας παραμείνει
InfinAoristπαραμείνειGriechische Definition zu παραμένω

παραμένω [paraméno] Ρ αόρ. παρέμεινα, απαρέμφ. παραμείνει : 1. μένω σε έναν τόπο, χώρο για κάποιο χρονικό διάστημα, προσωρινά ή μόνιμα: Θα παραμείνει ένα μήνα στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Mετανάστευσε στην Aμερική και παρέμεινε εκεί ως το θάνατό του. Ο ξένος υπουργός θα παραμείνει στην Aθήνα για ένα τριήμερο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback