βάζω  

  • setzen
    upvotedownvote
  • stellen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Διαβάζω ένα βιβλίο για τα ζώα.

Διαβάζω τη Βίβλο για να μάθω εσπεράντο.

Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία.

Quelle: glavkos, glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vazo, bazw


Deutsche Synonyme zu: βάζω

einstellen stellen setzen legen tun lagern (auf, über) eingraben einpflanzen einsetzen pflanzen platzieren anbringen am Schlafittchen packen packen schnappen festnehmen greifen (jemandes) habhaft werden aufgreifen verhaften ergreifen erwischen arripieren fangen fassen ertappen ausheben zu fassen kriegen hoppnehmen kriegen kassieren hopsnehmen hochnehmen kaschen auffliegen lassen hochgehen lassen aufbringen (Schiff) (jemandem) das Handwerk legen (wieder) einkassieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15