υποστήριξη  

  • Unterstützung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... βραχώδεις πλανήτες με στερεό έδαφος και οι φυσικοί δορυφόροι με πιθανή υποστήριξη χημείας εφάμιλλης της γήινης, είναι το επίκεντρο της αστροβιολογικής έρευνας ...

... δικαιολογημένη εκ της αθηναϊκής τακτικής φιλοπερσική μερίδα της Αίγινας, η τυχόν υποστήριξη της οποίας προς τους Πέρσες λίγο αργότερα, στη ναυμαχία της Σαλαμίνας ...

... Μιλήτου, Αρισταγόρας, με στόχο να ενισχύσει την θέση του, ξεκίνησε με την υποστήριξη του σατράπη Αρταφέρνη μια εκστρατεία εναντίον της Νάξου. Η πολιορκία της ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ipostiriksi, yposthriksh


Deutsche Synonyme zu: υποστήριξη

Kooperation Hilfestellung Hilfe Support Erleichterung Beistand Unterstützung Betreuung Rückendeckung Stab und Stütze (bibl.) helfende Hand Unterstützungsangebot Förderung Zutun Rückhalt Gunstbezeugung Gunstbezeigung Schützenhilfe Stärkung Supervision Beratung Mentoring Subvention Gönnerschaft Beihilfe Fördermittel Zuschuss Finanzspritze Unterstützungszahlung Begünstigung Verstärkung Beschleunigung Assistenz Mithilfe (bei) Mitarbeit Zuarbeit Zusammenwirken Zusammenspiel Zusammenarbeit Mithilfe

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15