σκιαγραφία  

  • Silhouette
    upvotedownvote
  • Übersicht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Θεσσαλονίκη γύρω στα 1900/Το αρχοντικό του Dino Fernandez Diaz, Ιστορική σκιαγραφία και μελέτη αναστηλώσεως του Ν.Κ.Μουτσόπουλου, Θεσσαλονίκη 1998 σελ. 111 ...

... Θεσσαλονίκη γύρω στα 1900/Το αρχοντικό του Dino Fernandez Diaz- Ιστορική σκιαγραφία και μελέτη αναστηλώσεως, του Ν.Κ.Μουτσόπουλου, Θεσσαλονίκη 1998 σελ. 132 ...

... Θεσσαλονίκη γύρω στα 1900/Το αρχοντικό του Dino Fernandez Diaz, Ιστορική σκιαγραφία και μελέτη αναστηλώσεως του Ν.Κ.Μουτσόπουλου, Θεσσαλονίκη 1998 σελ. 98 ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

skiagrafia, skiarrafia


Deutsche Synonyme zu: σκιαγραφία

Kontur Silhouette Umriss Profil Umrisslinie Schattenbild Schattenriss Scherenschnitt Übersicht Gesamtschau Zusammenfassung Syllabus Überblick


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σκιαγραφία σκιαγραφίες
Genitiv σκιαγραφίας σκιαγραφιών
Akkusativ σκιαγραφία σκιαγραφίες
Vokativ σκιαγραφία σκιαγραφίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15