νουθέτηση  

  • Belehrung
    upvotedownvote
  • Rat
    upvotedownvote
  • Vorschlag
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... που έχουν οι Πρεσβύτεροι περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η προτροπή και η νουθέτηση της εκκλησίας από τον άμβωνα, οι επισκέψεις σε μέλη της εκκλησίας και ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

nuthetisi, noythethsh


Deutsche Synonyme zu: νουθέτηση

Ausbildung Unterrichtung Unterricht Anleitung Lektion Belehrung Standpauke Maßregelung Tadel Lehre Abkanzelung Zurechtweisung Schelte Strafpredigt Denkzettel Abreibung Anpfiff Anschiss Donnerwetter Moralpredigt Rüffel Rüge Verweis Zigarre Einlauf Ermahnung Ordnungsruf Schimpfe Abmahnung Adhortation Kollegium Rat Ratschlag Empfehlung Hinweis Vorschlag Tipp Proposition Komitee Beirat Zirkel Kommission Junta Gremium Ausschuss Arbeitskreis Rat der Europäischen Union EU-Ministerrat Offerte Gebot Präsentation Bieten Angebot Anbot Anerbieten

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15