{η}  μίζα Subst.  [miza]

{der}    Subst.
(34)
{das}    Subst.
(7)
{der}    Subst.
(1)
{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu μίζα

μίζα französisch mise mettre


GriechischDeutsch
Εκκινητήρες (μίζες) και εκκινητήρες-γεννήτριες διπλής χρήσηςAnlasser und Licht-Anlasser

Übersetzung bestätigt

Ηλεκτρικοί εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριεςAnlasser und Licht-Anlasser

Übersetzung bestätigt

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούςElektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Verbrennungsmotoren mit Fremdoder Selbstzündung (z. B. Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zündkerzen und Glühkerzen); mit den vorstehend genannten Motoren verwendete Lichtmaschinen (z. B. Gleichund Wechselstrommaschinen) und Ladeoder Rückstromschalter

Übersetzung bestätigt

Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριεςAnlasser und Lichtanlasser

Übersetzung bestätigt

Εκκινητήρες (μίζες) και εκκινητήρες-γεννήτριες διπλής χρήσηςAnlasser und Lichtanlasser

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu μίζα

μίζα η [míza] Ο25α : 1. (προφ.) αμοιβή για παράνομη εκδούλευση ή μερίδιο από παράνομα κέρδη: Παίρνω μίζα. Aπό τη δουλειά αυτή θα έχεις κι εσύ τη μίζα σου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback