μένω  

  • aufhalten
    upvotedownvote
  • bleiben
    upvotedownvote
  • wohnen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σήμερα μένω στο σπίτι.

Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί, όλοι οι Έλληνες είναι άνθρωποι, επομένως όλοι οι Έλληνες είναι θνητοί.

Μα τώρα μένω στο Τόκυο.

Quelle: promemoria, ellasevia, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

meno, menw


Deutsche Synonyme zu: μένω

aufhalten zum Stillstand bringen Einhalt gebieten eindämmen anhalten verzögern behindern parieren abfangen abwehren abhalten verweilen (sich) aufhalten weilen bleiben herumstehen Zeit verbringen Wurzeln schlagen ruhen ausruhen überbleiben verbleiben übrig bleiben übrigbleiben zurückbleiben bestehen bleiben gewachsen sein durchhalten fortbestehen überleben (sich) behaupten erhalten bleiben standhalten weiter bestehen fortdauern fortleben (sich) halten weiterbestehen überdauern seinen Mann stehen dicke Bretter bohren (sich) gewachsen zeigen (so) weitergehen (es) (sich) fortsetzen hausen leben wohnen jemandes Zuhause sein (irgendwo) zu Hause sein (sein) Zuhause haben (etwas) sein Zuhause nennen residieren

Ähnliche Worte

μένω πιστός

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15