ευρετήριο  

  • Index
    upvotedownvote
  • Register
    upvotedownvote
  • Verzeichnis
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... παράδειγμα σε ένα ευρετήριο ευρετηρίων περιοδικών περιέχονται αλφαβητικά τα ευρετήρια των περιοδικών που εκδίδονται σε μια χώρα. Σε ένα ευρετήριο περιοδικών ...

... Σήμερα έχει εκλείψει. Κύριο λήμμα: Βελλού Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού Ευρετήριο τύπων πλοίων και πολεμικών όρων  Το λήμμα χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε ...

... and Roman World, Princeton University Press, 2000, χάρτης 51, G1 και ευρετήριο, σελ. 774. ISBN 0-691-03169-X. Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evretirio, eyrethrio


Deutsche Synonyme zu: ευρετήριο

Kennziffer (z. B. bei einer Matrix) Hinweis Verzeichnis Index Tabelle Zeiger Schlagwortverzeichnis Referenz Stichwortliste Stichwortverzeichnis Register Schwarzliste Schwarze Liste Negativliste Blacklist Datenbankindex Auflistung Liste Aufstellung Gliederung Datenbank Aufzählung Katalog Syllabus Dateiverzeichnis Ordner


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ευρετήριο ευρετήρια
Genitiv ευρετηρίου ευρετηρίων
Akkusativ ευρετήριο ευρετήρια
Vokativ ευρετήριο ευρετήρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15