αφηγούμαι Verb  [afigume, afirume, afhgoymai]

  Verb
(2)
  Verb
(0)

Etymologie zu αφηγούμαι

αφηγούμαι altgriechisch ἀφηγοῦμαι


GriechischDeutsch
Αυτή είναι η απασχόλησή μου: αφηγούμαι ιστορίες, γράφω μυθιστορήματα.Das ist, was ich in meinem Leben tue -Geschichten erzählen, Romane schreiben.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
διηγούμαι
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αφηγούμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αφηγούμαιαφηγούμαστε
αφηγείσαιαφηγείστε
αφηγείταιαφηγούνται
Imper
fekt
αφηγούμουναφηγούμαστε
αφηγούνταν, αφηγείτοαφηγούνταν, αφηγούντο
Aoristαφηγήθηκααφηγηθήκαμε
αφηγήθηκεςαφηγηθήκατε
αφηγήθηκεαφηγήθηκαν, αφηγηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω αφηγηθείέχουμε αφηγηθεί
έχεις αφηγηθείέχετε αφηγηθεί
έχει αφηγηθείέχουν αφηγηθεί
Plu
perf
ekt
είχα αφηγηθείείχαμε αφηγηθεί
είχες αφηγηθείείχατε αφηγηθεί
είχε αφηγηθείείχαν αφηγηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αφηγούμαιθα αφηγούμαστε
θα αφηγείσαιθα αφηγείστε
θα αφηγείταιθα αφηγούνται
Fut
ur
θα αφηγηθώθα αφηγηθούμε
θα αφηγηθείςθα αφηγηθείτε
θα αφηγηθείθα αφηγηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αφηγηθείθα έχουμε αφηγηθεί
θα έχεις αφηγηθείθα έχετε αφηγηθεί
θα έχει αφηγηθείθα έχουν αφηγηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αφηγούμαινα αφηγούμαστε
να αφηγείσαινα αφηγείστε
να αφηγείταινα αφηγούνται
Aoristνα αφηγηθώνα αφηγηθούμε
να αφηγηθείςνα αφηγηθείτε
να αφηγηθείνα αφηγηθούν(ε)
Perfνα έχω αφηγηθείνα έχουμε αφηγηθεί
να έχεις αφηγηθείνα έχετε αφηγηθεί
να έχει αφηγηθείνα έχουν αφηγηθεί
Imper
ativ
Presαφηγείστε
Aoristαφηγήσουαφηγηθείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristαφηγηθείGriechische Definition zu αφηγούμαι

αφηγούμαι [afiγúme] .9β : παρουσιάζω, εκθέτω, σε συνεχή προφορικό λόγο και κατά τη χρονική ή λογική σειρά της εντύπωσης ή δημιουργίας, ό,τι έπεσε στην αντίληψή μου άμεσα ή έμμεσα, ό,τι αποτελεί τις σκέψεις ή τα συναισθήματά μου· διηγούμαι, εξιστορώ: Mας αφηγήθηκε την περιπέτειά του με κάθε λεπτομέρεια.

[λόγ. < αρχ. ἀφηγοῦμαι (λαϊκό αφηγιέμαι)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback