ένωση  (enosi, enwsh)  


Beispielsätze ένωση

Quelle: Wikipedia

... σταθερότερη διμερή οργανομεταλλική ένωση, το δωδεκακαρβονυλικό ιρίδιο , Ir4(CO)12, το Ir έχει αριθμό οξείδωσης 0. Σ' αυτή την ένωση, κάθε ένα από τα άτομα ιριδίου ...

... μεγάλη χρήση τους. Το οξείδιο του ρουθηνίου (VIII), RuO4, είναι πτητική ένωση, πολύ τοξική και μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις, αν έρθει σε επαφή με εύφλεκτα ...

... αντικαταστήσει τον Τσάρο Νικόλαο Β΄. Το 1922, η Σοβιετική Ένωση σχηματίστηκε μετά την ένωση της Ουκρανικής ΣΣΔ, της Ρωσικής ΣΣΔ, της Λευκορωσικής ΣΣΔ ...


Beispielsätze Union

UdSSR bedeutet Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.

Unsere Union kann perfekt sein.

Die Europäische Union hat 23 offizielle Sprachen, theoretisch gleichberechtigte, aber in der Praxis nur 3 Arbeitssprachen: Englisch, Französisch und Deutsch.

Quelle: jerom, Nero, Esperantostern


Anzeige

Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ένωση ενώσεις
Genitiv ένωσης
& ενώσεως
ενώσεων
Akkusativ ένωση ενώσεις
Vokativ ένωση ενώσεις

Weiterführende Links

Griechische Definition von ένωσηένωση

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15