τρέχω  

  • huschen
    upvotedownvote
  • laufen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Κάποτε θα μπορώ να τρέχω τόσο γρήγορα όπως ο άνεμος.

Δεν μου αρέσει να τρέχω.

Μ' αρέσει να τρέχω.

Quelle: glavkos, glavkos, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

trecho, trexw


Deutsche Synonyme zu: τρέχω

rennen laufen eilen spurten rasen stürmen jagen schnell laufen wetzen pesen fetzen hasten sprinten die Beine in die Hand nehmen flitzen sausen dahinpreschen fitschen zischen fegen schießen stieben pfeifen hetzen galoppieren fliegen huschen schnellen hechten Hackengas geben Gummi geben düsen preschen (es) tun klappen funzen funktionieren gehen funktionuckeln latschen zu Fuß laufen zu Fuß gehen einen Fuß vor den anderen setzen in Betrieb sein (Maschine) an sein trecken bergwandern wandern verlaufen ablaufen vonstattengehen vor sich gehen abrollen stattfinden über die Bühne gehen abgehen los sein vorgehen seinen Lauf nehmen seinen Verlauf nehmen veranstaltet werden abgewickelt werden im Gange sein (sich) vollziehen streifen streichen schnüren umherstreifen umherstreichen ziehen herumlaufen herumstreichen stromern strawanzen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15