πλησιάζω Verb  [plisiazo, plhsiazw]

  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu πλησιάζω

πλησιάζω altgriechisch πλησιάζω


GriechischDeutsch
Εντάξει. Κάνε μπιπ γρήγορα αν πλησιάζω.Okay, pieps schneller, wenn wir näherkommen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu πλησιάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πλησιάζωπλησιάζουμε, πλησιάζομε
πλησιάζειςπλησιάζετε
πλησιάζειπλησιάζουν(ε)
Imper
fekt
πλησίαζαπλησιάζαμε
πλησίαζεςπλησιάζατε
πλησίαζεπλησίαζαν, πλησιάζαν(ε)
Aoristπλησίασαπλησιάσαμε
πλησίασεςπλησιάσατε
πλησίασεπλησίασαν, πλησιάσαν(ε)
Per
fekt
έχω πλησιάσειέχουμε πλησιάσει
έχεις πλησιάσειέχετε πλησιάσει
έχει πλησιάσειέχουν πλησιάσει
Plu
per
fekt
είχα πλησιάσειείχαμε πλησιάσει
είχες πλησιάσειείχατε πλησιάσει
είχε πλησιάσειείχαν πλησιάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πλησιάζωθα πλησιάζουμε, θα πλησιάζομε
θα πλησιάζειςθα πλησιάζετε
θα πλησιάζειθα πλησιάζουν(ε)
Fut
ur
θα πλησιάσωθα πλησιάσουμε, θα πλησιάζομε
θα πλησιάσειςθα πλησιάσετε
θα πλησιάσειθα πλησιάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω πλησιάσειθα έχουμε πλησιάσει
θα έχεις πλησιάσειθα έχετε πλησιάσει
θα έχει πλησιάσειθα έχουν πλησιάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να πλησιάζωνα πλησιάζουμε, να πλησιάζομε
να πλησιάζειςνα πλησιάζετε
να πλησιάζεινα πλησιάζουν(ε)
Aoristνα πλησιάσωνα πλησιάσουμε, να πλησιάσομε
να πλησιάσειςνα πλησιάσετε
να πλησιάσεινα πλησιάσουν(ε)
Perfνα έχω πλησιάσεινα έχουμε πλησιάσει
να έχεις πλησιάσεινα έχετε πλησιάσει
να έχει πλησιάσεινα έχουν πλησιάσει
Imper
ativ
Presπλησίαζεπλησιάζετε
Aoristπλησίασεπλησιάστε
Part
izip
Presπλησιάζοντας
Perfέχοντας πλησιάσει
InfinAoristπλησιάσει

Griechische Definition zu πλησιάζω

πλησιάζω [pdivsiázo] -ομαι : 1α. φέρνω, πηγαίνω κτ. κοντά σε κτ. άλλο. ANT απομακρύνω: Mην πλησιάζεις το χέρι σου στη μηχανή, γιατί κινδυνεύεις να στο κόψει. Πλησίασε τα πόδια του στη φωτιά για να ζεσταθούν. β. (μτφ.) φτάνω κοντά, αγγίζω: Tα λόγια σου πλησιάζουν τα όρια του θράσους. Tο πρόβλημα πλησιάζει στη λύση του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback