πέφτω Verb  [pefto, peftw]

  Verb
(22)
  Verb
(2)
  Verb
(2)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
abgehen (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
plumpsen (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
umfallen (ugs.)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu πέφτω

πέφτω mittelgriechisch altgriechisch πίπτω


GriechischDeutsch
Και άρχισα να πέφτω.Ich begann zu fallen.

Übersetzung nicht bestätigt

Το να πέφτω έγινε πιο εύκολο από το να σηκώνομαι ξανά.Zu fallen wurde einfacher, als wieder aufzustehen.

Übersetzung nicht bestätigt

Μπορεί να πέφτω, αλλά δεν πεθαίνω, γιατί αυτό που υπάρχει μέσα μου μεταφέρεται και συνεχίζει να ζει στους συντρόφους για τους οποίους έδωσα τη ζωή μου.Ich mag fallen, aber ich sterbe nicht, denn das Echte in mir schreitet voran und lebt weiter in den Kameraden, für die ich mein Leben gegeben habe.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu πέφτω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πέφτω, ekpipto">-πίπτωπέφτουμε, πέφτομε
πέφτειςπέφτετε
πέφτειπέφτουν(ε)
Imper
fekt
έπεφταπέφταμε
έπεφτεςπέφτατε
έπεφτεέπεφταν, πέφταν(ε)
Aoristέπεσαπέσαμε
έπεσεςπέσατε
έπεσεέπεσαν, πέσαν(ε)
Per
fekt
έχω πέσει
είμαι πεσμένος, -η
έχουμε πέσει
είμαστε πεσμένοι, -ες
έχεις πέσει
είσαι πεσμένος, -η
έχετε πέσει
είστε πεσμένοι, -ες
έχει πέσει
είναι πεσμένος, -η, -ο
έχουν πέσει
είναι πεσμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα πέσει
ήμουν πεσμένος, -η
είχαμε πέσει
ήμαστε πεσμένοι, -ες
είχες πέσει
ήσουν πεσμένος, -η
είχατε πέσει
ήσαστε πεσμένοι, -ες
είχε πέσει
ήταν πεσμένος, -η, -ο
είχαν πέσει
ήταν πεσμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πέφτωθα πέφτουμε, θα πέφτομε
θα πέφτειςθα πέφτετε
θα πέφτειθα πέφτουν(ε)
Fut
ur
θα πέσωθα πέσουμε, θα πέσομε
θα πέσειςθα πέσετε
θα πέσειθα πέσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω πέσει
θα είμαι πεσμένος, -η
θα έχουμε πέσει
θα είμαστε πεσμένοι, -ες
θα έχεις πέσει
θα είσαι πεσμένος, -η
θα έχετε πέσει
θα είστε πεσμένοι, -ες
θα έχει πέσει
θα είναι πεσμένος, -η, -ο
θα έχουν πέσει
θα είναι πεσμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να πέφτωνα πέφτουμε, να πέφτομε
να πέφτειςνα πέφτετε
να πέφτεινα πέφτουν(ε)
Aoristνα πέσωνα πέσουμε, να πέσομε
να πέσειςνα πέσετε
να πέσεινα πέσουν(ε)
Perfνα έχω πέσει
να είμαι πεσμένος, -η
να έχουμε πέσει
να είμαστε πεσμένοι, -ες
να έχεις πέσει
να είσαι πεσμένος, -η
να έχετε πέσει
να είστε πεσμένοι, -ες
να έχει πέσει
να είναι πεσμένος, -η, -ο
να έχουν πέσει
να είναι πεσμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presπέφτεπέφτετε
Aoristπέσεπέστε
Part
izip
Presπέφτοντας
Perfπεσμένος, -η, -οπεσμένοι, -ες, -α
έχοντας πέσει
InfinAoristπέσει

Griechische Definition zu πέφτω

πέφτω [péfto] Ρ αόρ. έπεσα, απαρέμφ. πέσει, μππ. πεσμένος : 1. παρασύρομαι προς τα κάτω από το βάρος μου: Xοντρές σταγόνες βροχής άρχισαν να πέφτουν. Πέφτει βροχή, βρέχει. Πέφτει χιόνι, χιονίζει. Πέφτει χαλάζι. Έπεσε το ποτήρι από το χέρι μου κι έσπασε. H στέγη δεν άντεξε το βάρος του χιονιού κι έπεσε, γκρεμίστηκε. Aεροπλάνο έπεσε και συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή. ΦΡ πέφτει νερό με το τουλούμι*. || (για άνθρ.) πέφτω εκούσια ή ακούσια: Έπεσε από τον τρίτο όροφο και σκοτώθηκε. Ήταν η πρώτη φορά που θα έπεφτα με αλεξίπτωτο από τόσο μεγάλο ύψος. Aλεξιπτωτιστές έπεσαν πίσω από τις γραμμές του εχθρού. ΦΡ πέφτω από τα σύννεφα*. πέφτει κάποιος / κτ. από τον ουρανό*. || κρέμομαι: Tο σακάκι δεν πέφτει καλά στους ώμους του. Tα μαλλιά της πέφτουν πλούσια στην πλάτη της. Ωραία πέφτει αυτή η φούστα. || Πέφτει η αυλαία: α. για το τέλος σκηνής ή πράξης θεατρικού έργου ή άλλου θεάματος. β. (μτφ.) για την αποκάλυψη, την αρχή ή το τέλος κατάστασης που την παρομοιάζουμε κάπως με θέατρο: Έπεσε η αυλαία της συνεδρίασης. ΠAΡ Όποιος σκάβει το λάκκο* του αλλουνού, πέφτει ο ίδιος μέσα. Aν δεν παινέσεις* το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback