μόλις  

  • gerade
    upvotedownvote
  • sobald
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αγόρασα μερικά φρέσκα αβγά που είχανε μόλις έρθει από τη φέρμα.

Νομίζω ότι μόλις άνοιξα το κουτί της Πανδώρας με αυτό που είπα.

Θα σου τηλεφωνήσω μόλις έρθω στο αεροδρόμιο.

Quelle: ellasevia, enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

molis


Deutsche Synonyme zu: μόλις

direkt schlichtweg einfach direktemang schlechtweg geradewegs geradezu gerade schlankweg schlicht und einfach schlicht nachgerade schlechthin freilich schlechterdings rein glatt glattweg reinweg reinwegs reinewegs schlankwegs glattwegs schlichtwegs schlechtwegs rundweg gradweg durchaus platterdings geradezus jetzt aktuell zurzeit derzeit augenblicklich nun gegenwärtig momentan grade heutzutage in der Gegenwart jetzt gerade jetzt grade zur Stunde im Augenblick dieser Tage nunmehro in diesen Tagen in diesen Minuten in diesem Augenblick im Moment jetzo heute zum gegenwärtigen Zeitpunkt Stand jetzt just in diesem Moment wellenlos planar plan flach waagrecht eben gleichmäßig waagerecht topfeben (Verstärkung) platt flächig vor wenigen Momenten gerade eben zuletzt just soeben justament frisch Linie Strich Strecke insbesondere im Besonderen besonders namentlich speziell im Speziellen in Sonderheit ebenhin anhin vorhin geradehin bisher vor kurzer Zeit stocksteif aufrecht kerzengerade schnurgerade pfeilgerade ausgerechnet am (...) sein damit beschäftigt sein, zu (...) (gerade) dabei sein, zu (...) wenn sobald sowie

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15