μόλις Adv.  [molis]

  Adj.
(10040)
(5395)
(398)

Etymologie zu μόλις

Ήταν έτοιμος και, μόλις χτύπησε το κουδούνι, κατέβηκε κάτω κι έφυγαν.


GriechischDeutsch
Η ΕΝΑΕ χρειάστηκε δύο και πλέον έτη για να μπορέσει να πωλήσει τα υπό ναυπήγηση πλοία, ενώ το τίμημα που εισέπραξε γι’ αυτά ήταν μόλις 14 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί μόνο με το ένα τρίτο του ποσού το οποίο είχε δανεισθεί από την ΕΤΒΑ για τη χρηματοδότηση της κατασκευής τους.HSY hat über zwei Jahre gebraucht, um die im Bau befindlichen Schiffe zu verkaufen; der Preis, den sie dafür bekam, betrug gerade 14 Mio. EUR — nur ein Drittel des Betrags, den sie von ETVA als Kredit zur Baufinanzierung bekommen hatte.

Übersetzung bestätigt

Παραδείγματος χάρη, η προμήθεια εγγύησης ήταν μόλις 0,05 % στην υπό εξέταση περίπτωση.Zum Beispiel war die Gebühr im zu prüfenden Fall gerade 0,05 %.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές ρύθμισης και τους δημόσιους ταχυδρομικούς φορείς ο ανταγωνισμός στα τμήματα δέματα και ταχυμεταφορές είναι σημαντικός τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές, ενώ στο τμήμα της αλληλογραφίας αναδύεται μόλις τώρα [45].Nach Angaben der italienischen Regulierungsbehörden und der öffentlichen Postdienstebetreiber besteht im Sektor Pakete und Expresssendungen ein erheblicher Wettbewerb sowohl auf einzelstaatlicher als auch auf internationaler Ebene, während der Wettbewerb im Segment Briefsendungen gerade erst im Entstehen ist [45].

Übersetzung bestätigt

ο δείκτης δημόσιου χρέους, αφού μειώθηκε επί μία δεκαετία σε επίπεδο μόλις κάτω από 104 % του ΑΕΠ το 2004 (από επίπεδο που υπερέβαινε το 121 % του ΑΕΠ το 1994), ακολούθως αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2005 και κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον το 2006, σε 106,5 % του ΑΕΠ.Nachdem der öffentliche Schuldenstand seit einem Jahrzehnt auf gerade unter 104 % des BIP im Jahr 2004 gefallen war (von über 121 % des BIP im Jahr 1994), stieg er 2005 um zwei Prozentpunkte des BIP und 2006 um weitere 0,6 % auf 106,5 % des BIP.

Übersetzung bestätigt

Η προσφορά δεν υποβλήθηκε με περισσότερο επίσημα μέσα διότι η Lidl είχε μόλις πληροφορηθεί ότι η πώληση επρόκειτο να λάβει χώρα την επομένη (με τίμημα 1 SEK).Das Angebot wurde nicht in anderer, offiziellerer Form unterbreitet, weil Lidl gerade erst davon Kenntnis erhalten hatte, dass der Verkauf am folgenden Tag (für einen Preis von 1 SEK) stattfinden sollte.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu μόλις.Griechische Definition zu μόλις

μόλις [módivs] : I. επίρρ. 1. τροπικό· συχνά και με τις μορφές: μόλις που / μόλις και μετά βίας, δηλώνει ότι η ενέργεια του ρήματος της πρότασης συμβαίνει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, πάρα πολύ λίγο ή με πολλή δυσκολία: μόλις ανασαίνει. H φωνή του μόλις (που) ακούγεται, ελάχιστα, δύσκολα. Tα μαλλιά του μόλις σκέπαζαν τους κροτάφους του. Πέντε άντρες μόλις μπορούσαν να αγκαλιάσουν τον κορμό της γέρικης βελανιδιάς, με μεγάλη δυσκολία. μόλις και μετά βίας πέρασε στις εξετάσεις. μόλις που τον πρόλαβα, την τελευταία στιγμή τον πρόλαβα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback