μαζεύω  (mazevo, mazeyw)  


Beispielsätze μαζεύω

Quelle: Wikipedia

... Όταν εκείνοι ρώτησαν για το όνομα της περιοχής, εκείνες απάντησαν "απλά μαζεύω φύλλα" (στην τοπική διάλεκτο: T'chan m'bi djan). Το Αμπιτζάν είναι ...

... καλλιεργημένες περιοχές και τα οποία κατά διαφορά χρονικά διαστήματα οι γεωργοί τα μαζεύουν ή όπως συνήθως λένε, τα «βοτανίζουν». Στην αρχαιότητα, βότανα αποκαλούσαν ...

... Σολωμός εκπληρώνει το ιδανικό του, όπως το αποκαλεί ο Κ.Θ. Δημαράς, και μαζεύει «εθνικά τραγούδια», δηλαδή δημοτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας ...


Beispielsätze schrumpfen

Die wichtigsten Dinge sind am schwersten zu sagen. Es sind die Dinge, vor denen man sich schämt, weil Wörter Gefühle verschleiern — Wörter schrumpfen Dinge, die zeitlos erscheinen, wenn sie im Kopf sind, zu nicht mehr als Lebensgröße, wenn sie die Lippen verlassen.

Der technische Fortschritt hat die Entfernungen schrumpfen lassen.

Autos in Boston und Fabriken in Peking bringen die Eiskappen der Arktis zum Schmelzen, lassen die Küsten am Atlantik schrumpfen und bringen die Dürre zu den Farmen von Kansas bis Kenia.

Quelle: Esperantostern, al_ex_an_der, al_ex_an_der


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von μαζεύωμαζεύω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15