εξηγώ Verb  [eksigo, eksiro, ekshgw]

  Verb
(87)
  Verb
(2)
  Verb
(0)
klarmachen (ugs.)
  Verb
(0)

Etymologie zu εξηγώ

εξηγώ altgriechisch ἐξηγέομαι-ἐξηγοῦμαι


GriechischDeutsch
Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που κάνω κάτι το οποίο κανονικά δεν συνηθίζω, να εξηγώ δηλαδή εδώ τροπολογίες.Herr Präsident, es tut mir leid, daß ich etwas tue, was ich normalerweise nicht tue, nämlich Änderungsanträge hier zu erklären.

Übersetzung bestätigt

Και εξηγώ: έχουμε ήδη 300 γλώσσες και 14 θρησκείες και, εν γένει, τα πάμε πολύ καλά.Lassen Sie mich das erklären: Wir haben bereits 300 Sprachen und vierzehn Religionen, und insgesamt kommen wir ganz gut zurecht.

Übersetzung bestätigt

Κυρία Beres, πράττω ό,τι και εσείς στην επιτροπή σας, εξηγώ δηλαδή την κατάσταση όταν εγείρεται θέμα επί της διαδικασίας.Frau Berès, ich erlaube mir, was Sie sich in Ihrem Ausschuss auch erlauben, nämlich die Dinge, wenn ein Punkt zur Geschäftsordnung kommt, zu erklären.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, δεν είμαι ικανοποιημένος με το να σας εξηγώ απλά τα πράγματα εδώ· θα τα εξηγήσω επίσης σε κάθε πρωτεύουσα και, έτσι, όπως ακριβώς υποσχέθηκα, κάθε εβδομάδα θα επισκέπτομαι μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και σε καθεμία από αυτές τις πρωτεύουσες θα πραγματοποιώ συνάντηση πρακτικής εργασίας με τους εθνικούς αξιωματούχους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των οδηγιών μας: σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις.Außerdem gebe ich mich nicht damit zufrieden, Ihnen gegenüber hier lediglich Sachverhalte zu erklären; ich werde sie auch in jeder Hauptstadt erklären und demnach wie versprochen jede Woche eine europäische Hauptstadt besuchen. In jeder Hauptstadt werde ich mit den nationalen Beamten, die für die Umsetzung unserer Richtlinien zuständig sind, einen Workshop abhalten: zu beruflichen Qualifikationen, Dienstleistungen und öffentlichen Aufträgen.

Übersetzung bestätigt

Και εξηγώ: βεβαίως να τονίζουμε την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές, να περιφρουρήσουμε εκείνους που δικαιούνται άσυλο, να προσέξουμε όμως και τις καταχρήσεις.Lassen Sie mich das erklären: Natürlich müssen wir den Schwerpunkt auf die Zuverlässigkeit und Transparenz dieser Verfahren legen und die Asylberechtigten schützen; jedoch müssen wir uns auch vor Missbrauch hüten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu εξηγώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εξηγώεξηγούμεεξηγούμαιεξηγούμαστε
εξηγείςεξηγείτεεξηγείσαιεξηγείστε
εξηγείεξηγούν(ε)εξηγείταιεξηγούνται
Imper
fekt
εξηγούσαεξηγούσαμεεξηγούμουνεξηγούμαστε
εξηγούσεςεξηγούσατε
εξηγούσεεξηγούσαν(ε)εξηγούνταν, εξηγείτοεξηγούνταν, εξηγούντο
Aoristεξήγησαεξηγήσαμεεξηγήθηκαεξηγηθήκαμε
εξήγησεςεξηγήσατεεξηγήθηκεςεξηγηθήκατε
εξήγησεεξήγησαν, εξηγήσαν(ε)εξηγήθηκεεξηγήθηκαν, εξηγηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω εξηγήσει
έχω εξηγημένο
έχουμε εξηγήσει
έχουμε εξηγημένο
έχω εξηγηθεί
είμαι εξηγημένος, -η
έχουμε εξηγηθεί
είμαστε εξηγημένοι, -ες
έχεις εξηγήσει
έχεις εξηγημένο
έχετε εξηγήσει
έχετε εξηγημένο
έχεις εξηγηθεί
είσαι εξηγημένος, -η
έχετε εξηγηθεί
είστε εξηγημένοι, -ες
έχει εξηγήσει
έχει εξηγημένο
έχουν εξηγήσει
έχουν εξηγημένο
έχει εξηγηθεί
είναι εξηγημένος, -η, -ο
έχουν εξηγηθεί
είναι εξηγημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα εξηγήσει
είχα εξηγημένο
είχαμε εξηγήσει
είχαμε εξηγημένο
είχα εξηγηθεί
ήμουν εξηγημένος, -η
είχαμε εξηγηθεί
ήμαστε εξηγημένοι, -ες
είχες εξηγήσει
είχες εξηγημένο
είχατε εξηγήσει
είχατε εξηγημένο
είχες εξηγηθεί
ήσουν εξηγημένος, -η
είχατε εξηγηθεί
ήσαστε εξηγημένοι, -ες
είχε εξηγήσει
είχε εξηγημένο
είχαν εξηγήσει
είχαν εξηγημένο
είχε εξηγηθεί
ήταν εξηγημένος, -η, -ο
είχαν εξηγηθεί
ήταν εξηγημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εξηγώθα εξηγούμεθα εξηγούμαιθα εξηγούμαστε
θα εξηγείςθα εξηγείτεθα εξηγείσαιθα εξηγείστε
θα εξηγείθα εξηγούν(ε)θα εξηγείταιθα εξηγούνται
Fut
ur
θα εξηγήσωθα εξηγήσουμεθα εξηγηθώθα εξηγηθούμε
θα εξηγήσειςθα εξηγήσετεθα εξηγηθείςθα εξηγηθείτε
θα εξηγήσειθα εξηγήσουν(ε)θα εξηγηθείθα εξηγηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εξηγήσει
θα έχω εξηγημένο
θα έχουμε εξηγήσει
θα έχουμε εξηγημένο
θα έχω εξηγηθεί
θα είμαι εξηγημένος, -η
θα έχουμε εξηγηθεί
θα είμαστε εξηγημένοι, -ες
θα έχεις εξηγήσει
θα έχεις εξηγημένο
θα έχετε εξηγήσει
θα έχετε εξηγημένο
θα έχεις εξηγηθεί
θα είσαι εξηγημένος, -η
θα έχετε εξηγηθεί
θα είστε εξηγημένοι, -η
θα έχει εξηγήσει
θα έχει εξηγημένο
θα έχουν εξηγήσει
θα έχουν εξηγημένο
θα έχει εξηγηθεί
θα είναι εξηγημένος, -η, -ο
θα έχουν εξηγηθεί
θα είναι εξηγημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εξηγώνα εξηγούμενα εξηγούμαινα εξηγούμαστε
να εξηγείςνα εξηγείτενα εξηγείσαινα εξηγείστε
να εξηγείνα εξηγούν(ε)να εξηγείταινα εξηγούνται
Aoristνα εξηγήσωνα εξηγήσουμε, να εξηγήσομενα εξηγηθώνα εξηγηθούμε
να εξηγήσειςνα εξηγήσετενα εξηγηθείςνα εξηγηθείτε
να εξηγήσεινα εξηγήσουν(ε)να εξηγηθείνα εξηγηθούν(ε)
Perfνα έχω εξηγήσει
να έχω εξηγημένο
να έχουμε εξηγήσει
να έχουμε εξηγημένο
να έχω εξηγηθεί
να είμαι εξηγημένος, -η
να έχουμε εξηγηθεί
να είμαστε εξηγημένοι, -ες
να έχεις εξηγήσει
να έχεις εξηγημένο
να έχετε εξηγήσει
να έχετε εξηγημένο
να έχεις εξηγηθεί
να είσαι εξηγημένος, -η
να έχετε εξηγηθεί
να είστε εξηγημένοι, -ες
να έχει εξηγήσει
να έχει εξηγημένο
να έχουν εξηγήσει
να έχουν εξηγημένο
να έχει εξηγηθεί
να είναι εξηγημένος, -η, -ο
να έχουν εξηγηθεί
να είναι εξηγημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presεξηγείτεεξηγείστε
Aoristεξήγησεεξηγήστε, εξηγήσετεεξηγήσουεξηγηθείτε
Part
izip
Presεξηγώντας
Perfέχοντας εξηγήσει, έχοντας εξηγημένοεξηγημένος, -η, -οεξηγημένοι, -ες, -α
InfinAoristεξηγήσειεξηγηθείGriechische Definition zu εξηγώ

εξηγώ [eksiγó] -ούμαι : 1α.περιγράφω, αναλύω λεπτομερώς κτ. έτσι ώστε αυτό να γίνει κατανοητό: Nα μας εξηγήσεις τι εννοείς. Mπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει η λέξη οικολογία; Εξήγησέ μου πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα. β. (και παθ.) δίνω πληροφορίες, ιδίως δικαιολογίες, σχετικά με τη συμπεριφορά ή τις προθέσεις μου: Nα μου εξηγήσεις γιατί άργησες. Εξηγήσου τώρα αμέσως. Εξηγούμαι, δίνω τις απαραίτητες εξηγήσεις, ώστε να αποφύγω τη ρήξη με κπ.: Εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback