δρομή  

  • Unterstützung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σε παρακαλώ, θυμήσου να ταχυδρομήσεις αυτό το γράμμα.

Σας παρακαλώ, θυμηθείτε να ταχυδρομήσετε αυτό το γράμμα.

Σε παρακαλώ, μην ξεχάσεις να ταχυδρομήσεις αυτό το γράμμα.

Quelle: musiclover, musiclover, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dromi, thromi, dromh


Deutsche Synonyme zu: δρομή

Kooperation Hilfestellung Hilfe Support Erleichterung Beistand Unterstützung Betreuung Rückendeckung Stab und Stütze (bibl.) helfende Hand Unterstützungsangebot Förderung Zutun Rückhalt Gunstbezeugung Gunstbezeigung Schützenhilfe Stärkung Supervision Beratung Mentoring Subvention Gönnerschaft Beihilfe Fördermittel Zuschuss Finanzspritze Unterstützungszahlung Begünstigung Verstärkung Beschleunigung Assistenz Mithilfe (bei) Mitarbeit Zuarbeit Zusammenwirken Zusammenspiel Zusammenarbeit Mithilfe

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15