διαβάζω  

  • ich lese
    upvotedownvote
  • lesen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία.

Βρίσκω την τηλεόραση πολύ εκπαιδευτική. Όποτε κάποιος την ανοίγει πάω στο διπλανό δωμάτιο και διαβάζω ένα βιβλίο.

Τη διαβάζω, αυτήν την εφημερίδα.

Quelle: mululatv, mululatv, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diavazo, thiavazo, diabazw


Deutsche Synonyme zu: διαβάζω

lesen entziffern decodieren entschlüsseln dechiffrieren dekodieren enträtseln dekryptieren (eine) Vorlesung halten dozieren lehren durchlesen (sich etwas) zu Gemüte führen studieren (sich) reinziehen schmökern (Bücher) wälzen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15