διάλεξη  

  • Vorlesung
    upvotedownvote
  • Vortrag
    upvotedownvote

Beispielsätze

Οι φοιτητές ακούν μια διάλεξη ιστορίας.

Quelle: glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dialeksi, thialeksi, dialeksh


Deutsche Synonyme zu: διάλεξη

Vortrag Vorlesung Lehrveranstaltung (über) Rede Referat Ansprache Monolog Übertrag


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ διάλεξη διαλέξεις
Genitiv διάλεξης
& διαλέξεως
διαλέξεων
Akkusativ διάλεξη διαλέξεις
Vokativ διάλεξη διαλέξεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15