αρχή  

  • Anfang
    upvotedownvote
  • Prinzip
    upvotedownvote

Beispielsätze

Εν αρχή ήτο ο Λόγος.

Κάθε αρχή και δύσκολη!

Χρησιμοποιούμε τα κεφαλαία στην αρχή της πρότασης.

Quelle: Objectivesea, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

archi, arxh


Deutsche Synonyme zu: αρχή

Anfang Ursprung Entstehen Werden Herkunft Zustandekommen Geburtsstunde Auftakt Anbruch Anbahnung Beginn Start Funktionsweise Prinzip Arbeitsweise Grundsatz Leitfaden Maxime Grundregel


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αρχή αρχές
Genitiv αρχής αρχών
Akkusativ αρχή αρχές
Vokativ αρχή αρχές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15