ανησυχία  

  • Sorge
    upvotedownvote
  • Unruhe
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το «Ευλογημένη ανησυχία: Πώς ήλθε σε ύπαρξη το μεγαλύτερο κίνημα στον κόσμο και γιατί κανείς δεν το είδε να έρχεται» (αγγλ. Blessed Unrest: How the Largest ...

... επικράτεια την άνοιξη του 315 π.Χ. Η δραστηριότητά του αυτή προκάλεσε την ανησυχία των άλλων Διαδόχων, που συνασπίστηκαν εναντίον του. Ο Δημήτριος ανέλαβε ...

... να είχε εκμυστηρευθεί πριν το θάνατό του σε πολιτικούς του φίλους την ανησυχία του για ενδεχόμενη απόπειρα θανάτωσής του από τη μητέρα του συναυτοκράτορα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anisichia, anhsyxia


Deutsche Synonyme zu: ανησυχία

Bedrohungsgefühl Beklemmung Furcht Fracksausen Scheu Schiss Sorge Angstgefühl Angst Muffe Muffensausen Bammel Beklommenheit Befürchtung Bedenken Flattermann Manschetten Obhut Verantwortung Schutz Fürsorge Aufsicht Verfügungsgewalt Fürsorglichkeit Gewahrsam Geborgenheit Geborgensein Schutz und Schirm (formelhaft) Kummer Verzweiflung Leid Leiden Unruhe Aufruhr Tumult Aufstand Ausschreitung Krawall Erhebung bürgerkriegsähnliche Zustände Proteste Massenproteste Massenunruhen Protestaktionen Massenaufstand Aufstand der Massen Auflehnung Putsch Rebellion Unausgeglichenheit Missbehagen Besorgnis Unbehagen Sorge (wegen, um) Gedanken Turbulenz Theater Lärm Terz Spektakel (die) Welle Rabatz Randale Lärmpegel Geräuschpegel Lärmteppich Geräuschteppich Unfrieden Missstimmung Spannungen Verstimmung Verstimmtheit Dysharmonie


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ανησυχία ανησυχίες
Genitiv ανησυχίας ανησυχιών
Akkusativ ανησυχία ανησυχίες
Vokativ ανησυχία ανησυχίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15