αναπτύσσω Verb  [anaptisso, anaptyssw]

  Verb
(3)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu αναπτύσσω

αναπτύσσω altgriechisch ἀναπτύσσω


GriechischDeutsch
Δεδομένου ότι η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των διοικήσεων των κρατών μελών, θα συνεχίσω να αναπτύσσω τη συνεργασία μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών.Da die Umsetzung von EU-Recht im Wesentlichen in der Zuständigkeit der Verwaltungen der Mitgliedsstaaten liegt, werde ich weiterhin die Zusammenarbeit über das Europäische Netzwerk der Bürgerbeauftragten entwickeln.

Übersetzung bestätigt

Μερικά χρόνια αργότερα ξεκίνησα να αναπτύσσω τα littleBits.Vor einigen Jahren fing ich an littleBits zu entwickeln.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αναπτύσσω

αναπτύσσω [anaptíso] -ομαι αόρ. και ανέπτυξα, απαρέμφ. αναπτύξει, μππ. και ανεπτυγμένος : 1.δίνω σε κτ. μεγαλύτερη έκταση, το απλώ νω: (στρατ.) αναπτύσσω το μέτωπο / την παράταξη, τα επιμηκύνω ενώ μειώνω το βάθος τους· (πρβ. συμπτύσσω). Aναπτύχθηκαν οι δυνάμεις των αντιπάλων, πήραν τις κατάλληλες θέσεις. (μαθημ.) αναπτύσσω έναν κύβο / μια πυραμίδα, απλώνω και αναπαριστάνω τις επιφάνειές τους πάνω σε επίπεδο. Aναπτυγμένη αλγεβρική παράσταση, που είναι ισοδύναμη με μια άλλη αλλά εκτενέστερη. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback