επιχείρημα  

 • Aktion
  upvotedownvote
 • Argument
  upvotedownvote
 • Energie
  upvotedownvote
 • Kühnheit
  upvotedownvote
 • Trick
  upvotedownvote

Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ επιχείρημα επιχειρήματα
Genitiv επιχειρήματος επιχειρημάτων
Akkusativ επιχείρημα επιχειρήματα
Vokativ επιχείρημα επιχειρήματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15