ειδέ  

 • also
  upvotedownvote
 • dann also
  upvotedownvote
 • obwohl
  upvotedownvote
 • sonst
  upvotedownvote
 • wenn
  upvotedownvote

Beispielsätze

Ξεύρεις, το σκότος της νυκτός το έχω προσωπίδα, ειδέ θα μ' εκοκκίνιζε παρθενική σεμνότης.

Quelle: al_ex_an_der


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ide, ithe, eide

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15