αρπάζω  

  • packen
  • ergreifen
  • schnorren
  • pochieren

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το συλλογικό αυτό όνομα ετυμολογείται από τις λέξεις αρπαγή - άρπαξ - αρπάζω, γι' αυτό και η λέξη «Ἃρπυιες» παίρνει δασεία στο πολυτονικό σύστημα γραφής ...

... Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λήιτος (< ληίζω (ληστεύω, αρπάζω), "ο άρπαγας", είτε από το λήιτον (κοινό, λαϊκό συμβούλιο), "ένας από το λαό")[εκκρεμεί παραπομπή] ...

... τη ρίζα "ελ" και του ρήματος "ελαύνω", (= που σημαίνει μεταξύ άλλων και αρπάζω), σημαίνοντας έτσι τον "αιχμάλωτο" ή εκ του έλους (=βάλτος) επειδή αυτοί ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

arpazo, arpazw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15