ανάκλησις  

  • Glück
  • Hilfe
  • Offenbarung
  • Ausbreitung

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σύνθρονον και ομοούσιον φωνή του αρχαγγέλου συνέλαβες Θεοκυήτωρ, Αδάμ η ανάκλησις» Απολυτίκιο ανήμερα της εορτής «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anaklisis, anaklhsis


Synonyme:

ευτυχία, Bοήθεια, διαλαλημός, Eπάνοδος

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15