παραδίδω  Verb  [paradido, parathitho, paradidw]


Beispielsätze παραδίδω

... Αντίπατρο, αποσπώντας του τα υπόλοιπα εδάφη που είχε στην κατοχή του και παραδίδοντάς τα στον Αλέξανδρο. Τότε ο Λυσίμαχος της Θράκης, θέλοντας να βοηθήσει ...

... πιστευόταν, κειμένου. Η σύγχρονη έρευνα απέδειξε όμως ότι το κείμενο που παραδίδεται στο Ε είναι πολύ αξιόπιστο ως προς αρκετά πραγματολογικά στοιχεία που ...

... Κρήτης το 1669 από τους Οθωμανούς. Το οικογενειακό τους όνομα στα ιταλικά παραδίδεται με διάφορες μορφές: Salamon, Salomon, Solomon, Salomone. Η καταγωγή της ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΠΑΡΑΔΙΔΩ
I surrender
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παραδίδω, paradino">παραδίνωπαραδίδουμε, παραδίδομεπαραδίδομαιπαραδιδόμαστε
παραδίδειςπαραδίδετεπαραδίδεσαιπαραδίδεστε, παραδιδόσαστε
παραδίδειπαραδίδουν(ε)παραδίδεταιπαραδίδονται
Imper
fekt
παρέδιδαπαραδίδαμεπαραδιδόμουν(α)παραδιδόμαστε
παρέδιδεςπαραδίδατεπαραδιδόσουν(α)παραδιδόσαστε
παρέδιδεπαρέδιδαν, παραδίδαν(ε)παραδιδόταν(ε)παραδίδονταν
Aoristπαρέδωσα, παράδωσαπαραδώσαμεπαραδόθηκαπαραδοθήκαμε
παρέδωσες, παράδωσεςπαραδώσατεπαραδόθηκεςπαραδοθήκατε
παρέδωσε, παράδωσεπαρέδωσαν, παραδώσαν(ε)παραδόθηκεπαραδόθηκαν, παραδοθήκαν(ε)
Per
fect
έχω παραδώσειέχουμε παραδώσειέχω παραδοθεί
(είμαι παραδομένος, -η)
έχουμε παραδοθεί
(είμαστε παραδομένοι, -ες)
έχεις παραδώσειέχετε παραδώσειέχεις παραδοθεί
(είσαι παραδομένος, -η)
έχετε παραδοθεί
(είστε παραδομένοι, -ες)
έχει παραδώσειέχουν παραδώσειέχει παραδοθεί
(είναι παραδομένος, -η, -ο)
έχουν παραδοθεί
(είναι παραδομένοι, -ες, -α)
Plu
per
fect
είχα παραδώσειείχαμε παραδώσειείχα παραδοθεί
(ήμουν παραδομένος, -η)
είχαμε παραδοθεί
(ήμαστε παραδομένοι, -ες)
είχες παραδώσειείχατε παραδώσειείχες παραδοθεί
(ήσουν παραδομένος, -η)
είχατε παραδοθεί
(ήσαστε παραδομένοι, -ες)
είχε παραδώσειείχαν παραδώσειείχε παραδοθεί
(ήταν παραδομένος, -η, -ο)
είχαν παραδοθεί
(ήταν παραδομένοι, -ες, -α)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παραδίδωθα παραδίδουμε, θα παραδίδομεθα παραδίδομαιθα παραδιδόμαστε
θα παραδίδειςθα παραδίδετεθα παραδίδεσαιθα παραδίδεστε, θα παραδιδόσαστε
θα παραδίδειθα παραδίδουν(ε)θα παραδίδεταιθα παραδίδονται
Fut
ur
θα παραδώσωθα παραδώσουμε, θα παραδώσομεθα παραδοθώθα παραδοθούμε
θα παραδώσειςθα παραδώσετεθα παραδοθείςθα παραδοθείτε
θα παραδώσειθα παραδώσουν(ε)θα παραδοθείθα παραδοθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παραδώσειθα έχουμε παραδώσειθα έχω παραδοθεί
(θα είμαι παραδομένος, -η)
θα έχουμε παραδοθεί
(θα είμαστε παραδομένοι, -ες)
θα έχεις παραδώσειθα έχετε παραδώσειθα έχεις παραδοθεί
(θα είσαι παραδομένος, -η)
θα έχετε παραδοθεί
(θα είστε παραδομένοι, -ες)
θα έχει παραδώσειθα έχουν παραδώσειθα έχει παραδοθεί
(θα είναι παραδομένος, -η, -ο)
θα έχουν παραδοθεί
(θα είναι παραδομένοι, -ες, -α)
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παραδίδωνα παραδίδουμε, να παραδίδομενα παραδίδομαινα παραδιδόμαστε
να παραδίδειςνα παραδίδετενα παραδίδεσαινα παραδίδεστε, να παραδιδόσαστε
να παραδίδεινα παραδίδουν(ε)να παραδίδεταινα παραδίδονται
Aoristνα παραδώσωνα παραδώσουμε, να παραδώσομενα παραδοθώνα παραδοθούμε
να παραδώσειςνα παραδώσετενα παραδοθείςνα παραδοθείτε
να παραδώσεινα παραδώσουν(ε)να παραδοθείνα παραδοθούν(ε)
Perfνα έχω παραδώσεινα έχουμε παραδώσεινα έχω παραδοθεί
(να είμαι παραδομένος, -η)
να έχουμε παραδοθεί
(να είμαστε παραδομένοι, -ες)
να έχεις παραδώσεινα έχετε παραδώσεινα έχεις παραδοθεί
(να είσαι παραδομένος, -η)
να έχετε παραδοθεί
(να είστε παραδομένοι, -ες)
να έχει παραδώσεινα έχουν παραδώσεινα έχει παραδοθεί
(να είναι παραδομένος, -η, -ο)
να έχουν παραδοθεί
(να είναι παραδομένοι, -ες, -α)
Imper
ativ
Presπαράδιδεπαραδίδετεπαραδίδεστε
Aoristπαράδωσεπαραδώστε, παραδώσετεπαραδώσουπαραδοθείτε
Part
izip
Presπαραδίδονταςπαραδιδόμενος
Perfέχοντας παραδώσειπαραδομένος, -η, -οπαραδομένοι, -ες, -α
InfinAoristπαραδώσειπαραδοθεί

Person Wortform
Präsens ich gebe
du gibst
er, sie, es gibt
Präteritum ich gab
Konjunktiv II ich gäbe
Imperativ Singular gib!
Plural gebt!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gegeben haben
Alle weiteren Formen: Flexion:geben


Griechische Definition zu παραδίδω

παραδίδω [paraδíδo] -ομαι & παραδίνω 2 [paraδíno] -ομαι Ρ αόρ. παρέδωσα, απαρέμφ. παραδώσει, παθ. αόρ. παραδόθηκα, απαρέμφ. παραδο θεί, μππ. παραδομένος : 1. μεταβιβάζω, παραχωρώ κτ. που έχω σε κπ. άλλο. α. δίνω κτ. σε κπ. που το δικαιούται, σε κπ. που έχω δεσμευτεί απέναντί του με συμφωνία, υπόσχεση, υποχρέωση κτλ.: Tους παρέδωσα τα χρήματα μέσα σε μια τσάντα. Φρόντισε να παραδώσεις το γράμμα στα χέρια του. Πρέπει να παραδοθεί αύριο το εμπόρευμα στον παραλήπτη. Yποσχέθηκαν να μου παραδώσουν το αυτοκίνητο σε μια βδομάδα. Ο φοιτητής παρέδωσε την εργασία του. Δεσμεύτηκα να παραδώσω το άρθρο για το περιοδικό αύριο κιόλας. Οι καθηγητές παρέδωσαν τη βαθμολογία του τριμήνου. || (έκφρ.) τι ψυχή* θα παραδώσεις; παραδίδω κτ. στο πυρ* / στις φλόγες*. ΦΡ παραδίδω το πνεύμα, πεθαίνω. β. μεταβιβάζω μια εξουσία, μια αρμοδιότητα που διαχειρίζομαι σε κπ. που με αντικαθιστά, με διαδέχεται: Ο προηγούμενος υπουργός παρέδωσε το υπουργείο στον καινούριο. Πήρε μετάθεση και παρέδωσε στον αντικαταστάτη του. Έχω παραδώσει το ταμείο και δεν έχω πια καμιά ευθύνη. ΦΡ παραδίδω τη σκυτάλη, μεταβιβάζω, παραχωρώ κτ. σε κπ. που με διαδέχεται, για να το συνεχίσει: Οι παλιότεροι πρέπει να παραδώσουν τη σκυτάλη στους νεότερους. H προηγούμενη κυβέρνηση παραδίδει τη σκυτάλη στη νέα. γ1. (για πργ.) εμπιστεύο μαι κτ. σε κπ.: Παρέδωσε τα κοσμήματά της για φύλαξη. Bρήκε πορτοφό λι και το παρέδωσε στην αστυνομία. Στην αρχαία Σπάρτη παρέδιδαν τα παιδιά στο κράτος, για να τα μεγαλώσει. γ2. (για πρόσ.) παραπέμπω, προσάγω κπ. που είναι στην εξουσία μου, στη διάθεσή μου, στο χώρο ευθύνης μου σε κπ. άλλον (σε αρχή, εξουσία κτλ.) προκειμένου αυτός να υποστεί κάποιες συνέπειες ή να ακολουθηθεί κάποια διαδικασία (τιμωρία κτλ.): Πολίτες συνέλαβαν τον κακοποιό και τον παρέδωσαν στην αστυνομία. Σας τον παραδίδω να τον τιμωρήσετε όπως νομίζετε. Ο συκοφάντης παραδόθηκε στην κοινή περιφρόνηση. γ3. καταδίδω κπ.: Παρέδωσαν τον αγωνιστή στους Γερμανούς κατακτητές. δ. παραχωρώ ή μεταβιβάζω την κυριότητα ή τη χρήση ακινήτου σε κπ. ύστερα από συμφωνία: Ο ενοικιαστής πρέπει να παραδίδει το διαμέρισμα στον ιδιοκτήτη σε καλή κατάσταση. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την οικοδομή σε δύο χρόνια. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu παραδίδω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15