μπήγω Verb  [bigo, biro, mphgw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu μπήγω

μπήγω mittelgriechisch μπήγω altgriechisch ἐμπήγνυμι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu μπήγω.

Griechische Definition zu μπήγω

μπήγω [bíγo] -ομαι & (σπάν.) μπήζω [bízo] -ομαι & μπήχνω [bíxno] -ομαι : 1. βάζω κτ., συνήθ. αντικείμενο επίμηκες και αιχμηρό, μέσα σε στερεό σώμα πιέζοντας ή χτυπώντας το: Tου έμπηξε το μαχαίρι στο στήθος. μπήγω ένα καρφί στον τοίχο για να κρεμάσω το κάδρο, καρφώνω. || χώνω: Mπήγει το αλέτρι / την αξίνα βαθιά στο χώμα. Tο λιοντάρι έμπηξε τα δόντια του στο λαιμό του θύματος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback