μπήγω  (bigo, biro, mphgw)  

Deutsche Synonyme zu μπήγω

erhängen henken hängen am Galgen sterben lassen aufhängen aufknüpfen Aufstellen Aufmarschieren in Linie Errichten bauen hochziehen hinsetzen (Gebäude) hinstellen (Gebäude) schaffen hinstellen erzeugen anlegen erstellen erbauen aufbauen konstruieren aufrichten festmachen befestigen montieren anbringen anfügen einsetzen einbauen einrichten installieren zusammenfügen einpassen einarbeiten Aufschlagen herkommen nahen hinzustoßen ankommen (sich) nähern dazu kommen kommen erreichen erscheinen dazu stoßen eintreffen (in etwas) Einzug halten (sich) blicken lassen (sich) einfinden auf der Bildfläche erscheinen (sich) abzeichnen heranziehen heraufziehen (sich) andeuten ins Haus stehen in der Luft liegen drohen (sich) ankündigen (sich) anbahnen im Anzug sein herannahen heranrücken heraufdämmern seine Schatten vorauswerfen abzusehen sein im Verzug sein aussehen nach zu erwarten stehen erwarten lassen knistern im Gebälk (es) (die) Zeichen stehen auf (...) im Anmarsch sein (auf jemanden) zukommen näher rücken (etwas) ist im Busch näherkommen näherrücken schneidern sticheln (wieder) in einen gebrauchsfähigen Zustand versetzen reparieren richten (wieder) ganz machen (wieder) heil(e) machen (wieder) zum Laufen bringen (wieder) herrichten (wieder) in Gang bringen (wieder) hinbekommen (eine) Reparatur vornehmen (eine) Reparatur durchführen (wieder) instand setzen (wieder) in Stand setzen (einen) Mangel beheben (einen) Mangel beseitigen (einen) Schaden beheben (einen) Schaden beseitigen


Beispielsätze μπήγω

Quelle: Wikipedia

... μπαχαρικό αυτό, που τόσο συχνά χρησιμοποιείται στο ψήσιμο των κρεάτων, που μπήγεται εύκολα στην ταπεινωμένη διαφάνεια του κρεμμυδιού, σωστή βόμβα Ορσίνι σε ...

... ύψους 100 μέτρων. Είναι σε σχεδόν φυσικό μέγεθος. Ο ιππέας, προς τα δεξιά, μπήγει ένα δόρυ σε ένα λιοντάρι που βρίσκεται στα πόδια του αλόγου του και στα ...

... οι σπονδές που προσέφεραν στους νεκρούς ήταν πολλές: διάτρητοι σωλήνες μπήγονταν κάθετα στο έδαφος μέσα στους οποίους έριχναν τις σπονδές τους. Στα κάτω ...


Beispielsätze montieren

Wir montieren Wasserheizer.

Wir montieren den Motor.

Arbeiter montieren zusätzliche Lautsprecher, weil die Musik beim Konzert heute Abend größere Lautstärke benötigt.

Quelle: Pfirsichbaeumchen, Pfirsichbaeumchen, raggione


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von μπήγωμπήγω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15