κατανομή  

  • Verteilung
    upvotedownvote
  • Zuteilung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Μια καλή μέθοδος για την επένδυση είναι η μηνιαία κατανομή.

Quelle: Anouli


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katanomi, katanomh


Deutsche Synonyme zu: κατανομή

Ausbreitung Verbreitung Streuung Verteilung Dissemination Zuweisung Auskehrung Zuordnung Ausstreuung Aushändigung Erteilung Herausgabe Ausgabe Distribution Austeilung Rollout Roll-out Wahrscheinlichkeitsverteilung Vertrieb Absatz Verkauf Belegung Zuteilung Verabreichung Gabe Zumessung Rationierung Kontingentierung Zuerkennung


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κατανομή κατανομές
Genitiv κατανομής κατανομών
Akkusativ κατανομή κατανομές
Vokativ κατανομή κατανομές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15