καλλιεργώ  Verb  [kalliergo, kallierro, kalliergw]

Ähnliche Bedeutung wie καλλιεργώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze καλλιεργώ

... οποία ανέδειξε και τους Αλέξη Καλλιέργη (13ος αιώνας), Βάρδα Καλλιέργη (18ος αιώνας), Λέοντα Καλλιέργη, Γεώργιο Καλλιέργη και άλλους. Διέτριψε αρχικά στη ...

... παράδοση (κρητική λογοτεχνία, Δημοτικό τραγούδι) και ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηματικά τη δημοτική γλώσσα και άνοιξε το δρόμο για τη χρησιμοποίησή ...

... σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, πληρεξούσιος της Κρητικής Πολιτείας και εκδότης του εντύπου Σοσιαλιστής Ζαχαρίας Καλλιέργης Αντώνιος Καλλιέργης ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze pflegen

... Wenn du gewählt werden willst, wirst du dein Image pflegen müssen. ...

... Die Vereinigten Staaten pflegen enge Verbindungen zu Mexiko. ...

... Pflanzen beherrschen die Zeichensprache perfekt - insofern pflegen sie eine stille Sprache. ...

Quelle: MUIRIEL, al_ex_an_der, Esperantostern

Grammatik


ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ
I cultivate
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
καλλιεργώκαλλιεργούμεκαλλιεργούμαικαλλιεργούμαστε
καλλιεργείςκαλλιεργείτεκαλλιεργείσαικαλλιεργείστε
καλλιεργείκαλλιεργούν(ε)καλλιεργείταικαλλιεργούνται
Imper
fekt
καλλιεργούσακαλλιεργούσαμεκαλλιεργούμουνκαλλιεργούμαστε
καλλιεργούσεςκαλλιεργούσατε
καλλιεργούσεκαλλιεργούσαν(ε)καλλιεργούνταν, καλλιεργείτοκαλλιεργούνταν, καλλιεργούντο
Aoristκαλλιέργησακαλλιεργήσαμεκαλλιεργήθηκακαλλιεργηθήκαμε
καλλιέργησεςκαλλιεργήσατεκαλλιεργήθηκεςκαλλιεργηθήκατε
καλλιέργησεκαλλιέργησαν, καλλιεργήσαν(ε)καλλιεργήθηκεκαλλιεργήθηκαν, καλλιεργηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω καλλιεργήσει
έχω καλλιεργημένο
έχουμε καλλιεργήσει
έχουμε καλλιεργημένο
έχω καλλιεργηθεί
είμαι καλλιεργημένος, -η
έχουμε καλλιεργηθεί
είμαστε καλλιεργημένοι, -ες
έχεις καλλιεργήσει
έχεις καλλιεργημένο
έχετε καλλιεργήσει
έχετε καλλιεργημένο
έχεις καλλιεργηθεί
είσαι καλλιεργημένος, -η
έχετε καλλιεργηθεί
είστε καλλιεργημένοι, -ες
έχει καλλιεργήσει
έχει καλλιεργημένο
έχουν καλλιεργήσει
έχουν καλλιεργημένο
έχει καλλιεργηθεί
είναι καλλιεργημένος, -η, -ο
έχουν καλλιεργηθεί
είναι καλλιεργημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα καλλιεργήσει
είχα καλλιεργημένο
είχαμε καλλιεργήσει
είχαμε καλλιεργημένο
είχα καλλιεργηθεί
ήμουν καλλιεργημένος, -η
είχαμε καλλιεργηθεί
ήμαστε καλλιεργημένοι, -ες
είχες καλλιεργήσει
είχες καλλιεργημένο
είχατε καλλιεργήσει
είχατε καλλιεργημένο
είχες καλλιεργηθεί
ήσουν καλλιεργημένος, -η
είχατε καλλιεργηθεί
ήσαστε καλλιεργημένοι, -ες
είχε καλλιεργήσει
είχε καλλιεργημένο
είχαν καλλιεργήσει
είχαν καλλιεργημένο
είχε καλλιεργηθεί
ήταν καλλιεργημένος, -η, -ο
είχαν καλλιεργηθεί
ήταν καλλιεργημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα καλλιεργώθα καλλιεργούμεθα καλλιεργούμαιθα καλλιεργούμαστε
θα καλλιεργείςθα καλλιεργείτεθα καλλιεργείσαιθα καλλιεργείστε
θα καλλιεργείθα καλλιεργούν(ε)θα καλλιεργείταιθα καλλιεργούνται
Fut
ur
θα καλλιεργήσωθα καλλιεργήσουμεθα καλλιεργηθώθα καλλιεργηθούμε
θα καλλιεργήσειςθα καλλιεργήσετεθα καλλιεργηθείςθα καλλιεργηθείτε
θα καλλιεργήσειθα καλλιεργήσουν(ε)θα καλλιεργηθείθα καλλιεργηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω καλλιεργήσει
θα έχω καλλιεργημένο
θα έχουμε καλλιεργήσει
θα έχουμε καλλιεργημένο
θα έχω καλλιεργηθεί
θα είμαι καλλιεργημένος, -η
θα έχουμε καλλιεργηθεί
θα είμαστε καλλιεργημένοι, -ες
θα έχεις καλλιεργήσει
θα έχεις καλλιεργημένο
θα έχετε καλλιεργήσει
θα έχετε καλλιεργημένο
θα έχεις καλλιεργηθεί
θα είσαι καλλιεργημένος, -η
θα έχετε καλλιεργηθεί
θα είστε καλλιεργημένοι, -η
θα έχει καλλιεργήσει
θα έχει καλλιεργημένο
θα έχουν καλλιεργήσει
θα έχουν καλλιεργημένο
θα έχει καλλιεργηθεί
θα είναι καλλιεργημένος, -η, -ο
θα έχουν καλλιεργηθεί
θα είναι καλλιεργημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να καλλιεργώνα καλλιεργούμενα καλλιεργούμαινα καλλιεργούμαστε
να καλλιεργείςνα καλλιεργείτενα καλλιεργείσαινα καλλιεργείστε
να καλλιεργείνα καλλιεργούν(ε)να καλλιεργείταινα καλλιεργούνται
Aoristνα καλλιεργήσωνα καλλιεργήσουμε, να καλλιεργήσομενα καλλιεργηθώνα καλλιεργηθούμε
να καλλιεργήσειςνα καλλιεργήσετενα καλλιεργηθείςνα καλλιεργηθείτε
να καλλιεργήσεινα καλλιεργήσουν(ε)να καλλιεργηθείνα καλλιεργηθούν(ε)
Perfνα έχω καλλιεργήσει
να έχω καλλιεργημένο
να έχουμε καλλιεργήσει
να έχουμε καλλιεργημένο
να έχω καλλιεργηθεί
να είμαι καλλιεργημένος, -η
να έχουμε καλλιεργηθεί
να είμαστε καλλιεργημένοι, -ες
να έχεις καλλιεργήσει
να έχεις καλλιεργημένο
να έχετε καλλιεργήσει
να έχετε καλλιεργημένο
να έχεις καλλιεργηθεί
να είσαι καλλιεργημένος, -η
να έχετε καλλιεργηθεί
να είστε καλλιεργημένοι, -ες
να έχει καλλιεργήσει
να έχει καλλιεργημένο
να έχουν καλλιεργήσει
να έχουν καλλιεργημένο
να έχει καλλιεργηθεί
να είναι καλλιεργημένος, -η, -ο
να έχουν καλλιεργηθεί
να είναι καλλιεργημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presκαλλιεργείτεκαλλιεργείστε
Aoristκαλλιέργησεκαλλιεργήστε, καλλιεργήσετεκαλλιεργήσουκαλλιεργηθείτε
Part
izip
Presκαλλιεργώντας
Perfέχοντας καλλιεργήσει, έχοντας καλλιεργημένοκαλλιεργημένος, -η, -οκαλλιεργημένοι, -ες, -α
InfinAoristκαλλιεργήσεικαλλιεργηθεί
Griechische Definition zu καλλιεργώ

καλλιεργώ [kadiverγó] -ούμαι : I1. εκτελώ ένα σύνολο γεωργικών εργασιών που έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή φυτικών προϊόντων: Ο γεωργός καλλιεργεί το χωράφι του. Γεωργικές εκτάσεις που καλλιεργούνται με δημητριακά / με καπνά. || εκτελώ τις παραπάνω εργασίες για την παραγωγή ορισμένου φυτού ή είδους φυτών: Φέτος θα καλλιεργήσω πατάτες / καλαμπόκι. Kαλλιεργημένα ραδίκια / μανιτάρια, σε αντιδιαστολή προς τα αυτοφυή. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu καλλιεργώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15