επεξεργάζομαι Verb  [epeksergazome, epekserrazome, epeksergazomai]

  Verb
(4)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu επεξεργάζομαι

επεξεργάζομαι altgriechisch ἐπεξεργάζομαι ἐπί + ἐξ + ἐργάζομαι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu επεξεργάζομαι.

Griechische Definition zu επεξεργάζομαι

επεξεργάζομαι [epekserγázome] .1β : 1α.δημιουργώ κτ. με πνευματική ενέργεια χρησιμοποιώντας επί μέρους στοιχεία: επεξεργάζομαι ένα σχέδιο / ένα πρόγραμμα. Nα επεξεργαστούμε έναν κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. Ομάδα εργασίας επεξεργάστηκε τις προτάσεις. H συνείδηση επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων. β. επιφέρω τροποποιήσεις, διορθώσεις σε κτ. με σκοπό να του δώσω ολοκληρωμένη μορφή: επεξεργάζομαι ένα κείμενο / ένα σύγγραμμα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback