επίλυση  

 • Auflösung
  upvotedownvote
 • Konfliktlösung
  upvotedownvote
 • Lösung
  upvotedownvote
 • Siedlung
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η επίλυση προβλημάτων είναι τμήμα της διαδικασίας της σκέψης. Θεωρείται η πλέον περίπλοκη διανοητική λειτουργία και έχει οριστεί ως υψηλού επιπέδου γνωστική ...

... Η επίλυση του βραχίονα είναι όρος των εφαρμοσμένων μαθηματικών της μηχανικής των ρομπότ και αναφέρεται σε μια μαθηματική επίλυση των εξισώσεων που επιτρέπουν ...

... για την επίλυση ενός προβλήματος. Συγκεκριμένα: Το πρόβλημα διαιρείται σε ένα αριθμό υποπροβλημάτων. ("Διαίρει") Ακολουθεί αναδρομική επίλυση των προβλημάτων ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epilisi, epilysh


Deutsche Synonyme zu: επίλυση

Demontage Zerrüttung Zersplitterung Zertrennung Abbau Zerteilung Abbruch Auflösung Rückbau Zerfall Zerlegung Entlassung Untergang Zurücknahme Beendigung Widerruf Erlass Aufhebung Ausgang (eines Konfliktes) Granularität Rasterung Zerlegungsgrad Antwort Lösung Ergebnis Beantwortung Problemlösung Stilllegung Abwicklung Liquidation Kahlschlag Schließung Annullierung Beseitigung Streichung Einstellung Abschaffung Verfall Dissolution Auftrennung Ablösung Abtrennung Passwort Codewort Geheimcode Losungswort Parole Zugangswort Kennwort Schlüsselwort Kodewort Zugangscode Leitsatz Motto Leitspruch Devise Sinnspruch Wahlspruch Slogan Maxime Mantra Problembeseitigung Problembewältigung Störungsbehebung Lösungskonzept Wurst Scheiße Ausscheidung Kacke Haufen Exkrement Stuhl Fäkalien Kot Fäzes Antwortmöglichkeit Antwortvorschlag Auswahlmöglichkeit Option Auswahlantwort Bewältigung Vollendung Vollbringung Erfüllung Abschluss Ansiedlung Niederlassung Siedlung Ansiedelung Bebauung Kolonisierung Erschließung Besiedlung Kolonie Wohnanlage


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ επίλυση επιλύσεις
Genitiv επίλυσης
& επιλύσεως
επιλύσεων
Akkusativ επίλυση επιλύσεις
Vokativ επίλυση επιλύσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15