εικόνα  

  • Bild
    upvotedownvote
  • Ikone
    upvotedownvote
  • kirchliches Bild
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτή είναι η εικόνα που εσύ ο ίδιος ζωγράφισες;

Τι σκέφτεσαι όταν κοιτάζεις αυτήν την εικόνα.

Αυτό έστρεψε την προσοχή του στην εικόνα.

Quelle: glavkos, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ikona, eikona


Deutsche Synonyme zu: εικόνα

Bild Gemälde Foto Positiv Aufnahme Abzug Vergrößerung Abbildung Ablichtung Lichtbild Photo Ausbelichtung Fotografie Bildnis Bildwerk (urheberrechtlich) Ebenbild Darstellung Illustration Grafik Graphik graphische Darstellung (guter) Ruf Reputation Stellung Image Prestige Ansehen Renommee Leumund Namen Andachtsbild Ikon Kultbild Ikone geweihtes Tafelbild besondere Werte verkörpernde Person lebende Legende Leitbild Idol Vorbild Musterschüler Mythos Galionsfigur leuchtendes Beispiel Säulenheiliger leuchtendes Vorbild


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εικόνα εικόνες
Genitiv εικόνας εικόνων
Akkusativ εικόνα εικόνες
Vokativ εικόνα εικόνες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15