δοκιμάζω  

 • anprobieren
  upvotedownvote
 • probieren
  upvotedownvote
 • testen
  upvotedownvote
 • versuchen
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... «πιθοίγια». Ονομάστηκε έτσι από το γεγονός ότι την ημέρα αυτή ανοίγονταν και δοκιμάζονταν για πρώτη φορά οι πίθοι με τον οίνο της χρονιάς. Η δεύτερη μέρα των Ανθεστηρίων ...

... του σταυρού» καθώς και εγχάρακτο εξάστιχο επίγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο δοκίμαζε τις διαθέσεις του λαού της πρωτεύουσας προς την εικονομαχική του πολιτική ...

... προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα πειράω-ῶ, το οποίο σημαίνει προσπαθώ, δοκιμάζω. Η πρώτη γραπτή εμφάνισή τους (τοῖς πειραταῖς) γίνεται σε ένα αθηναϊκό ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dokimazo, thokimazo, dokimazw


Deutsche Synonyme zu: δοκιμάζω

anprobieren überziehen hineinschlüpfen reinschlüpfen (eine) Anprobe machen abschmecken degustieren probieren testen kosten versuchen schmecken verkosten es versuchen mit sein Glück versuchen erproben ausprobieren (sich) wagen (an) (sich) herantrauen (an) hineinschnuppern antesten (einen) Versuch wagen es auf einen Versuch ankommen lassen auf einen Versuch ankommen auf die Probe stellen (einen) Test machen die Probe aufs Exempel machen begutachten prüfen ermitteln überprüfen untersuchen inspizieren abtesten herausfinden locken verführen verleiten

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15