δηλώνω  

  • erklären
    upvotedownvote
  • Ich erkläre
    upvotedownvote
  • Sage ich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δημώδης Λατινική χρησιμοποιείται από τους μελετητές με ποικιλία σημασιών. Δηλώνει την ομιλουμένη Λατινική τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η κλασική Λατινική ...

... σχέδιο. Στο Ο Αγών Μου ο Χίτλερ δηλώνει επανειλημμένα το ασίγαστο μίσος του για τους Εβραίους, όμως πουθενά δεν δηλώνει την πρόθεσή του να εξολοθρεύσει ...

... μύησή τους σε όλους τους τεκτονικούς βαθμούς. Ο Ελευθεροτεκτονισμός δηλώνει ρητά και ανοικτά πως δεν είναι ούτε θρησκεία ούτε υποκατάστατο θρησκείας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilono, thilono, dhlwnw


Deutsche Synonyme zu: δηλώνω

referieren beschreiben wiedergeben darstellen erörtern ausführen schildern umschreiben darlegen erklären erzählen beleuchten elaborieren ausrollen erläutern ausmalen offenlegen resümieren verlauten lassen verzälle ausdrücken verdeutlichen exemplifizieren illustrieren rüberbringen klarmachen vermitteln herüberbringen konkretisieren (jemandem etwas) verklickern verklugfiedeln präzisieren explizieren (jemandem etwas) beibringen darbringen Argumente liefern rechtfertigen legitimieren argumentieren begründen Argumente vorbringen verargumentieren Argumente finden (für) Gründe nennen Gründe liefern Gründe beibringen Gründe finden (eine) Begründung abgeben argumentativ untermauern Gründe vortragen Argumente aufzählen Gründe anführen Gründe vorbringen deutlich machen klarstellen betonen (die) Behauptung aufstellen aussagen behaupten geltend machen angeben vortragen (vor Gericht) unterrichten einbläuen beibringen lehren dozieren näherbringen (öffentlich) äußern (mit den Worten) zitiert werden (sich) mit den Worten zitieren lassen wissen lassen verlautbaren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15