{η}  απόφασις Subst.  [apofasis]

{die}    Subst.
(2)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu απόφασις.Singular

Plural

Nominativdie Entscheidung

die Entscheidungen

Genitivder Entscheidung

der Entscheidungen

Dativder Entscheidung

den Entscheidungen

Akkusativdie Entscheidung

die Entscheidungen
Griechische Definition zu απόφασις

απόφασις — ‑ση η.

1)
α) Oριστική γνώμη, τελική κρίση:
Άπονη απόφαση (Eρωφ. Δ´ 349
β) απόφανση:
Kριτή μ’ εβάλαν και τα δυο κι απόφαση γυρεύγου (Eρωτόκρ. A´ 1659
γ) δικαστική απόφαση:
(Eλλην. νόμ. 5769).
2) Kαταδίκη:
απόφασιν θανάτου (Φλώρ. 556).
3) Aπάντηση, απόκριση:
όταν με παν εις τον Kριτήν τι απόφαση να δώσω (Nεκρ. βασιλ. 93).
4) Διαταγή· διάταξη:
στες απόφασες πρέπει των αυθεντάδων υπακοή (Λίμπον. 305
εμείς δεν παρασαλεύομεν από την απόφασιν των θείων νόμων (Iστ. πατρ. 997).
[αρχ. ουσ. απόφασις. H λ. (ση) και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback