ανακοινώνω Verb  [anakinono, anakoinwnw]

  Verb
(45)
  Verb
(9)
(7)
  Verb
(3)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
verlautbaren (geh.)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu ανακοινώνω

ανακοινώνω altgriechisch ἀνακοινόω-ἀνακοινῶ


GriechischDeutsch
Και με χαρά σας ανακοινώνω ότι στις διαπραγματεύσεις τους σχετικά με το «Erasmus για όλους», τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα κράτη μέλη υποστήριξαν απόλυτα τη νέα, ενισχυμένη θέση που προβλέπεται για τις γλώσσες.Und ich freue mich mitteilen zu können, dass sowohl das Europäische Parlament als auch die Mitgliedstaaten in ihren Verhandlungen zu „Erasmus für alle“ diesen neuen, verbesserten Status der Sprachen voll und ganz unterstützen.

Übersetzung bestätigt

Πριν δώσω και πάλι τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής, σας ανακοινώνω πως έλαβα, σύμφωνα με το άρθρο 37, επτά προτάσεις ψηφίσματος για λήξη της συζήτησης.Ehe ich dem Kommissionspräsidenten nochmals das Wort gebe, möchte ich Ihnen mitteilen, daß ich nach Artikel 37 sieben Entschließungsanträge zum Abschluß der Aussprache erhalten habe.

Übersetzung bestätigt

Αμέσως, και αυτό το ανακοινώνω, ακολουθεί ψηφοφορία και θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί.Gleich folgen, wie ich Ihnen noch mitteilen werde, Abstimmungen, und wir werden sehen, was dann geschieht.

Übersetzung bestätigt

Σας ανακοινώνω -παρόλο που το γνωρίζετε ήδη ότι η ίδια η Πρόεδρος, με το γραφείο της, καθορίζει τη σειρά των ερωτήσεων.Ich möchte Ihnen mitteilen obwohl Sie es schon wissen -, daß die Präsidentin selbst mit ihrem Kabinett die Reihenfolge der Anfragen festlegt.

Übersetzung bestätigt

Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνω ότι η Επιτροπή συμφωνεί με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εξής τροπολογίες: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18 και 20.Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß die Kommission den Empfehlungen in den folgenden Änderungsanträgen zustimmt: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18 und 20. Manche Änderungsanträge, insbesondere die Ziffern 10, 11, 21, 22 und 23, stehen gleichwohl nicht voll und ganz in Einklang mit den im Kontext mit der Geschmacksmusterrichtlinie von 1998 getroffenen Vereinbarungen und sind deshalb für die Kommission leider nicht akzeptabel.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ανακοινώνω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανακοινώνωανακοινώνουμε, ανακοινώνομεανακοινώνομαιανακοινωνόμαστε
ανακοινώνειςανακοινώνετεανακοινώνεσαιανακοινώνεστε, ανακοινωνόσαστε
ανακοινώνειανακοινώνουν(ε)ανακοινώνεταιανακοινώνονται
Imper
fekt
ανακοίνωναανακοινώναμεανακοινωνόμουν(α)ανακοινωνόμαστε, ανακοινωνόμασταν
ανακοίνωνεςανακοινώνατεανακοινωνόσουν(α)ανακοινωνόσαστε, ανακοινωνόσασταν
ανακοίνωνεανακοίνωναν, ανακοινώναν(ε)ανακοινωνόταν(ε)ανακοινώνονταν, ανακοινωνόντανε, ανακοινωνόντουσαν
Aoristανακοίνωσαανακοινώσαμεανακοινώθηκαανακοινωθήκαμε
ανακοίνωσεςανακοινώσατεανακοινώθηκεςανακοινωθήκατε
ανακοίνωσεανακοίνωσαν, ανακοινώσαν(ε)ανακοινώθηκεανακοινώθηκαν, ανακοινωθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω ανακοινώσει
έχω ανακοινωμένο
έχουμε ανακοινώσει
έχουμε ανακοινωμένο
έχω ανακοινωθεί
είμαι ανακοινωμένος, -η
έχουμε ανακοινωθεί
είμαστε ανακοινωμένοι, -ες
έχεις ανακοινώσει
έχεις ανακοινωμένο
έχετε ανακοινώσει
έχετε ανακοινωμένο
έχεις ανακοινωθεί
είσαι ανακοινωμένος, -η
έχετε ανακοινωθεί
είστε ανακοινωμένοι, -ες
έχει ανακοινώσει
έχει ανακοινωμένο
έχουν ανακοινώσει
έχουν ανακοινωμένο
έχει ανακοινωθεί
είναι ανακοινωμένος, -η, -ο
έχουν ανακοινωθεί
είναι ανακοινωμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα ανακοινώσει
είχα ανακοινωμένο
είχαμε ανακοινώσει
είχαμε ανακοινωμένο
είχα ανακοινωθεί
ήμουν ανακοινωμένος, -η
είχαμε ανακοινωθεί
ήμαστε ανακοινωμένοι, -ες
είχες ανακοινώσει
είχες ανακοινωμένο
είχατε ανακοινώσει
είχατε ανακοινωμένο
είχες ανακοινωθεί
ήσουν ανακοινωμένος, -η
είχατε ανακοινωθεί
ήσαστε ανακοινωμένοι, -ες
είχε ανακοινώσει
είχε ανακοινωμένο
είχαν ανακοινώσει
είχαν ανακοινωμένο
είχε ανακοινωθεί
ήταν ανακοινωμένος, -η, -ο
είχαν ανακοινωθεί
ήταν ανακοινωμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανακοινώνωθα ανακοινώνουμε, θα ανακοινώνομεθα ανακοινώνομαιθα ανακοινωνόμαστε
θα ανακοινώνειςθα ανακοινώνετεθα ανακοινώνεσαιθα ανακοινώνεστε, θα ανακοινωνόσαστε
θα ανακοινώνειθα ανακοινώνουν(ε)θα ανακοινώνεταιθα ανακοινώνονται
Fut
ur
θα ανακοινώσωθα ανακοινώσουμε, θα ανακοινώσομεθα ανακοινωθώθα ανακοινωθούμε
θα ανακοινώσειςθα ανακοινώσετεθα ανακοινωθείςθα ανακοινωθείτε
θα ανακοινώσειθα ανακοινώσουνθα ανακοινωθείθα ανακοινωθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ανακοινώσει
θα έχω ανακοινωμένο
θα έχουμε ανακοινώσει
θα έχουμε ανακοινωμένο
θα έχω ανακοινωθεί
θα είμαι ανακοινωμένος, -η
θα έχουμε ανακοινωθεί
θα είμαστε ανακοινωμένοι, -ες
θα έχεις ανακοινώσει
θα έχεις ανακοινωμένο
θα έχετε ανακοινώσει
θα έχετε ανακοινωμένο
θα έχεις ανακοινωθεί
θα είσαι ανακοινωμένος, -η
θα έχετε ανακοινωθεί
θα είστε ανακοινωμένοι, -ες
θα έχει ανακοινώσει
θα έχει ανακοινωμένο
θα έχουν ανακοινώσει
θα έχουν ανακοινωμένο
θα έχει ανακοινωθεί
θα είναι ανακοινωμένος, -η, -ο
θα έχουν ανακοινωθεί
θα είναι ανακοινωμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ανακοινώνωνα ανακοινώνουμε, να ανακοινώνομενα ανακοινώνομαινα ανακοινωνόμαστε
να ανακοινώνειςνα ανακοινώνετενα ανακοινώνεσαινα ανακοινώνεστε, να ανακοινωνόσαστε
να ανακοινώνεινα ανακοινώνουν(ε)να ανακοινώνεταινα ανακοινώνονται
Aoristνα ανακοινώσωνα ανακοινώσουμε, να ανακοινώσομενα ανακοινωθώνα ανακοινωθούμε
να ανακοινώσειςνα ανακοινώσετενα ανακοινωθείςνα ανακοινωθείτε
να ανακοινώσεινα ανακοινώσουν(ε)να ανακοινωθείνα ανακοινωθούν(ε)
Perfνα έχω ανακοινώσει
να έχω ανακοινωμένο
να έχουμε ανακοινώσει
να έχουμε ανακοινωμένο
να έχω ανακοινωθεί
να είμαι ανακοινωμένος, -η
να έχουμε ανακοινωθεί
να είμαστε ανακοινωμένοι, -ες
να έχεις ανακοινώσει
να έχεις ανακοινωμένο
να έχετε ανακοινώσει
να έχετε ανακοινωμένο
να έχεις ανακοινωθεί
να είσαι ανακοινωμένος, -η
να έχετε ανακοινωθεί
να είστε ανακοινωμένοι, -ες
να έχει ανακοινώσει
να έχει ανακοινωμένο
να έχουν ανακοινώσει
να έχουν ανακοινωμένο
να έχει ανακοινωθεί
να είναι ανακοινωμένος, -η, -ο
να έχουν ανακοινωθεί
να είναι ανακοινωμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presανακοίνωνεανακοινώνετεανακοινώνεστε
Aoristανακοίνωσεανακοινώσετε, ανακοινώστεανακοινώσουανακοινωθείτε
Part
izip
Presανακοινώνοντας
Perfέχοντας ανακοινώσει, έχοντας ανακοινωμένοανακοινωμένος, -η, -οανακοινωμένοι, -ες, -α
InfinAoristανακοινώσειανακοινωθεί

Griechische Definition zu ανακοινώνω

ανακοινώνω [anakinóno] -ομαι : κάνω γνωστή στο κοινό μια είδηση, εγγράφως ή προφορικά: H κυβέρνηση ανακοίνωσε τα νέα φορολογικά μέτρα. Aύριο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα γνωστοποιηθούν. Στο ιατρικό συνέδριο ανακοινώθηκαν οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

[λόγ. < αρχ. ἀνακοιν(ῶ) -ώνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback