ανάβω Verb  [anavo, anabw]

  Verb
(3)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
anschmeißen (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
andrehen (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu ανάβω

ανάβω altgriechisch ἀνάπτω


GriechischDeutsch
Και όταν πεθάνεις, θα σου ανάβω κερί κάθε μέρα.Und wenn du stirbst, werde ich jeden Tag eine Kerze für dich anzünden.

Übersetzung nicht bestätigt

Αν ανάβω κεριά, κλπ., θα άλλαζαν τα πράγματα;Wenn ich Kerzen anzünden und tief dienern würde, wäre alles anders?

Übersetzung nicht bestätigt

Σαν να ανάβω ένα απολαυστικό τσιγάρο.Als würde man eine leckere Zigarette anzünden.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
καίω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ανάβω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανάβωανάβουμε, ανάβομεανάβομαιαναβόμαστε
ανάβειςανάβετεανάβεσαιανάβεστε, αναβόσαστε
ανάβειανάβουν(ε)ανάβεταιανάβονται
Imper
fekt
άναβαανάβαμεαναβόμουν(α)αναβόμαστε, αναβόμασταν
άναβεςανάβατεαναβόσουν(α)αναβόσαστε, αναβόσασταν
άναβεάναβαν, ανάβαν(ε)αναβόταν(ε)ανάβονταν, αναβόντανε, αναβόντουσαν
Aoristάναψαανάψαμεανάφτηκααναφτήκαμε
άναψεςανάψατεανάφτηκεςαναφτήκατε
άναψεάναψαν, ανάψαν(ε)ανάφτηκεανάφτηκαν, αναφτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω ανάψει
έχω αναμμένο
έχουμε ανάψει
έχουμε αναμμένο
έχω αναφτεί
είμαι αναμμένος, -η
έχουμε αναφτεί
είμαστε αναμμένοι, -ες
έχεις ανάψει
έχεις αναμμένο
έχετε ανάψει
έχετε αναμμένο
έχεις αναφτεί
είσαι αναμμένος, -η
έχετε αναφτεί
είστε αναμμένοι, -ες
έχει ανάψει
έχει αναμμένο
έχουν ανάψει
έχουν αναμμένο
έχει αναφτεί
είναι αναμμένος, -η, -ο
έχουν αναφτεί
είναι αναμμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα ανάψει
είχα αναμμένο
είχαμε ανάψει
είχαμε αναμμένο
είχα αναφτεί
ήμουν αναμμένος, -η
είχαμε αναφτεί
ήμαστε αναμμένοι, -ες
είχες ανάψει
είχες αναμμένο
είχατε ανάψει
είχατε αναμμένο
είχες αναφτεί
ήσουν αναμμένος, -η
είχατε αναφτεί
ήσαστε αναμμένοι, -ες
είχε ανάψει
είχε αναμμένο
είχαν ανάψει
είχαν αναμμένο
είχε αναφτεί
ήταν αναμμένος, -η, -ο
είχαν αναφτεί
ήταν αναμμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανάβωθα ανάβουμε, θα ανάβομεθα ανάβομαιθα αναβόμαστε
θα ανάβειςθα ανάβετεθα ανάβεσαιθα ανάβεστε, θα αναβόσαστε
θα ανάβειθα ανάβουν(ε)θα ανάβεταιθα ανάβονται
Fut
ur
θα ανάψωθα ανάψουμε, θα ανάψομεθα αναφτώθα αναφτούμε
θα ανάψειςθα ανάψετεθα αναφτείςθα αναφτείτε
θα ανάψειθα ανάψουν(ε)θα αναφτείθα αναφτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ανάψει
θα έχω αναμμένο
θα έχουμε ανάψει
θα έχουμε αναμμένο
θα έχω αναφτεί
θα είμαι αναμμένος, -η
θα έχουμε αναφτεί
θα είμαστε αναμμένοι, -ες
θα έχεις ανάψει
θα έχεις αναμμένο
θα έχετε ανάψει
θα έχετε αναμμένο
θα έχεις αναφτεί
θα είσαι αναμμένος, -η
θα έχετε αναφτεί
θα είστε αναμμένοι, -ες
θα έχει ανάψει
θα έχει αναμμένο
θα έχουν ανάψει
θα έχουν αναμμένο
θα έχει αναφτεί
θα είναι αναμμένος, -η, -ο
θα έχουν αναφτεί
θα είναι αναμμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ανάβωνα ανάβουμε, να ανάβομενα ανάβομαινα αναβόμαστε
να ανάβειςνα ανάβετενα ανάβεσαινα ανάβεστε, να αναβόσαστε
να ανάβεινα ανάβουν(ε)να ανάβεταινα ανάβονται
Aoristνα ανάψωνα ανάψουμε, να ανάψομενα αναφτώνα αναφτούμε
να ανάψειςνα ανάψετενα αναφτείςνα αναφτείτε
να ανάψεινα ανάψουν(ε)να αναφτείνα αναφτούν(ε)
Perfνα έχω ανάψει
να έχω αναμμένο
να έχουμε ανάψει
να έχουμε αναμμένο
να έχω αναφτεί
να είμαι αναμμένος, -η
να έχουμε αναφτεί
να είμαστε αναμμένοι, -ες
να έχεις ανάψει
να έχεις αναμμένο
να έχετε ανάψει
να έχετε αναμμένο
να έχεις αναφτεί
να είσαι αναμμένος, -η
να έχετε αναφτεί
να είστε αναμμένοι, -ες
να έχει ανάψει
να έχει αναμμένο
να έχουν ανάψει
να έχουν αναμμένο
να έχει αναφτεί
να είναι αναμμένος, -η, -ο
να έχουν αναφτεί
να είναι αναμμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presανάβεανάβετεανάβεστε
Aoristάναψεανάψτε, ανάφτεανάψουαναφτείτε
Part
izip
Presανάβοντας
Perfέχοντας ανάψει, έχοντας αναμμένοαναμμένος, -η, -οαναμμένοι, -ες, -α
InfinAoristανάψειαναφτεί

Griechische Definition zu ανάβω

ανάβω [anávo] -ομαι στις σημ. 1-4 : 1α.βάζω φωτιά σε υλικά που καίγονται εύκολα και συνήθ. δίνουν ζωηρή φλόγα και υψηλή θερμοκρασία: Aνάψαμε φωτιά για να ζεσταθούμε. ανάβω τα ξύλα / τα κάρβουνα. ανάβω το σπίρτο. H πυρκαγιά προήλθε από αναμμένο τσιγάρο. ΦΡ κάθομαι σε αναμμένα κάρβουνα*. ανάβω φωτιά*. β. για συσκευή που λειτουργεί με καύσιμα υλικά: ανάβω το τζάκι / τη σόμπα. Tο τζάκι δεν ανάβει / ανάβεται εύκολα. || ανάβω το καζάνι, τα ξύλα που βρίσκονται στο καμίνι κάτω από το καζάνι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback