{το}  έδαφος Subst.  [edafos, ethafos]

{der}    Subst.
(5365)
{das}    Subst.
(3014)
{das}    Subst.
(114)
{der}    Subst.
(34)

Etymologie zu έδαφος

έδαφος (λόγιο) altgriechisch ἔδαφος. Για τη μεταφορική σημασία: (Lehnbedeutung) französisch terrain[1]


GriechischDeutsch
Η κατηγορία προϊόντων «είδη υπόδησης» περιλαμβάνει όλα τα είδη που προορίζονται για προστασία ή κάλυψη των ποδιών και διαθέτουν εξωτερική σόλα που έρχεται σε επαφή με το έδαφος.Die Produktgruppe „Schuhe“ umfasst alle Artikel oder Kleidungsstücke, die dazu bestimmt sind, die Füße zu schützen oder zu bedecken und die mit einer festen Außensohle versehen sind, die mit dem Boden in Kontakt kommt.

Übersetzung bestätigt

Έδαφος θερμοκηπίων, έδαφος φυτωρίων, ακάλυπτο έδαφος και χώμα για μεταφύτευση σε γλάστρα πριν από τη φύτευση καλλιεργειών φρούτων και λαχανικών, πατάτες, φυλλώδη αρωματικά, άνθη, βολβοί, διακοσμητικά φυτά, πολυετή φυτά.Böden in Gewächshäusern und Pflanzschulen, Freilandböden und Pflanzerde vor dem Pflanzen von Obstkulturen, Gemüsekulturen, Kartoffeln, Kräutern, Blumen, Blumenzwiebeln, Zierpflanzen und mehrjährigen Pflanzen.

Übersetzung bestätigt

Ως «αεροδρόμιο» νοείται οριοθετημένη περιοχή σε ξηρά ή θάλασσα, η οποία περιλαμβάνει κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμεύουν είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει για την άφιξη, την αναχώρηση και τις επίγειες κινήσεις του αεροσκάφους στο έδαφος.Der Begriff „Flughafen“ bezeichnet ein abgegrenztes Gebiet auf dem Land oder einem Gewässer einschließlich Gebäuden, Anlagen und Ausrüstung, das entweder ganz oder teilweise für die Ankunft, den Abflug und die Bewegungen von Luftfahrzeugen am Boden bestimmt ist.

Übersetzung bestätigt

Οι προσωρινοί βοσκότοποι σε αμμώδη εδάφη οργώνονται την άνοιξη.Wechselgrünland auf sandigen Böden wird im Frühjahr gepflügt;

Übersetzung bestätigt

Για κάθε μονάδα που επωφελείται από παρέκκλιση, υπάρχουν αποτελέσματα ανάλυσης αζώτου και φωσφόρου στο έδαφος.Für jeden landwirtschaftlichen Betrieb, der eine Ausnahmegenehmigung erhält, müssen die Analyseergebnisse des Stickstoffund Phosphorgehalts im Boden vorliegen.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu έδαφος

έδαφος το [éδafos] : 1.το ανώτατο στρώμα του γήινου φλοιού, η επιφάνεια της γης: Ομαλό / ανώμαλο / ορεινό / πεδινό / γόνιμο / άγονο / αμμώδες / πετρώδες / παρθένο έδαφος. || Πέφτω / ρίχνω στο έδαφος, κάτω, καταγής. Nιώθω το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια μου, χάνω την ευστάθεια, την ισορροπία μου, ζαλίζομαι και μτφ., αισθάνομαι μεγάλη και απροσδόκητη ταραχή, απελπίζομαι. || Προσωπικό εδάφους, όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για ένα αεροπλάνο ή για τη διαδικασία της προετοιμασίας ενός αεροπορικού ταξιδιού πριν από την απογείωση. || (στρατ.): Πύραυλος* εδάφους αέρος / αέρος εδάφους / εδάφους εδάφους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback