δηλώνω  

  • erklären
    upvotedownvote
  • Ich erkläre
    upvotedownvote
  • Sage ich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δημώδης Λατινική χρησιμοποιείται από τους μελετητές με ποικιλία σημασιών. Δηλώνει την ομιλουμένη Λατινική τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η κλασική Λατινική ...

... σχέδιο. Στο Ο Αγών Μου ο Χίτλερ δηλώνει επανειλημμένα το ασίγαστο μίσος του για τους Εβραίους, όμως πουθενά δεν δηλώνει την πρόθεσή του να εξολοθρεύσει ...

... μύησή τους σε όλους τους τεκτονικούς βαθμούς. Ο Ελευθεροτεκτονισμός δηλώνει ρητά και ανοικτά πως δεν είναι ούτε θρησκεία ούτε υποκατάστατο θρησκείας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilono, thilono, dhlwnw


Grammatik

απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
δηλώσει
μετοχή (ενεστώτας)
δηλώνοντας
προσωπικές εγκλίσεις
πρόσωπο singular plural
α' β' γ' α' β' γ'
οριστική εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώτας δηλώνω δηλώνεις δηλώνει δηλώνο(υ)με δηλώνετε δηλώνουν(ε)
παρατατικός δήλωνα δήλωνες δήλωνε δηλώναμε δηλώνατε δήλωναν, δηλώναν(ε)
αόριστος δήλωσα δήλωσες δήλωσε δηλώσαμε δηλώσατε δήλωσαν, δηλώσαν(ε)
περιφραστικοί
χρόνοι
εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα δηλώνω θα δηλώνεις θα δηλώνει θα δηλώνο(υ)με θα δηλώνετε θα δηλώνουν(ε)
στιγμιαίος
μέλλοντας
θα δηλώσω θα δηλώσεις θα δηλώσει θα δηλώσο(υ)με θα δηλώσετε θα δηλώσουν(ε)
παρακείμενος α' έχω δηλώσει έχεις δηλώσει έχει δηλώσει έχο(υ)με δηλώσει έχετε δηλώσει έχουν(ε) δηλώσει
παρακείμενος β'
υπερσυντέλικος α' είχα δηλώσει είχες δηλώσει είχε δηλώσει είχαμε δηλώσει είχατε δηλώσει είχαν(ε) δηλώσει
υπερσυντέλικος β'
συντελεσμένος
μέλλοντας α'
θα έχω δηλώσει θα έχεις δηλώσει θα έχει δηλώσει θα έχο(υ)με δηλώσει θα έχετε δηλώσει θα έχουν(ε) δηλώσει
συντελεσμένος
μέλλοντας β'
υποτακτική εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί
περιφραστικοί
χρόνοι
ενεστώτας να δηλώνω να δηλώνεις να δηλώνει να δηλώνο(υ)με να δηλώνετε να δηλώνουν(ε)
αόριστος να δηλώσω να δηλώσεις να δηλώσει να δηλώσο(υ)με να δηλώσετε να δηλώσουν(ε)
παρακείμενος α' να έχω δηλώσει να έχεις δηλώσει να έχει δηλώσει να έχο(υ)με δηλώσει να έχετε δηλώσει να έχουν(ε) δηλώσει
παρακείμενος β'
προστακτική - (εσύ) - - (εσείς) -
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώτας δήλωνε δηλώνετε
αόριστος δήλωσε δηλώστε
περιφραστικός
χρόνος
παρακείμενος
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15