προλαβαίνω  

 • einholen
  upvotedownvote
 • fertig bekommen
  upvotedownvote
 • schaffen
  upvotedownvote
 • zuvorkommen
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Παντελής Θαλασσινός, ο Μάρκος Κούμαρης από τους Locomondo στο τραγούδι «Δεν προλαβαίνω», η Μάρθα Μορελεόν (Martha Moreleon) και η Γκαμπριέλα Τόρρες(Gabriela ...

... αμύνονταν γενναία. Ο Καραϊσκάκης έστησε σκοπιές στους γύρω δρόμους, προλαβαίνοντας τις ενισχύσεις των Τούρκων που ήρθαν έφιπποι, και τους αναχαίτισε. Για ...

... πλησίασε το Δημήτριο και παρακάλεσε πολλές φορές να της δοθεί ακρόαση. «Δεν προλαβαίνω», είπε ο Δημήτριος, για να εισπράξει την απάντηση «Τότε μη βασιλεύεις» ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

prolaveno, prolabainw


Deutsche Synonyme zu: προλαβαίνω

überholen einholen übertreffen versägen schnupfen einkaufen nachfragen ordern beauftragen tätig sein wirken schaffen werken arbeiten (sich) betätigen (als) packen gebacken kriegen auf die Reihe bekommen gebacken bekommen in den Griff bekommen bewerkstelligen schultern hinkriegen geregelt bekommen hinbekommen schaukeln auf die Reihe kriegen bewältigen meistern geregelt kriegen rocken (einer Sache) Herr werden auf die Reihe bringen wuppen ins Lot bringen getan kriegen stemmen auf die Kette kriegen zuwege bringen zustande bringen fertigbekommen fertigkriegen auf die Beine stellen führen zu verursachen hervorbringen ins Leben rufen erreichen vollbringen erwirken erzielen durchsetzen leisten vollenden umsetzen hinstellen aufstellen erzeugen errichten anlegen erstellen erbauen aufbauen hochziehen konstruieren aufrichten bringen können wissen zu (ältere Sprache) (es) verstehen zu entwickeln gestalten erschaffen entwerfen produzieren kreieren anfertigen schöpfen realisieren formen (kunstgerecht) machen herstellen Leistung erbringen performen besorgen erledigen gewinnen erlangen erringen einfahren (journal.) zu etwas kommen es bringen zu befördern verfrachten transportieren karren verbringen überführen fahren (sich etwas) leisten können (bei jemandem) drinsitzen drin sein möglich sein einsetzen besetzen inaugurieren einführen einweihen Arbeit (= das Arbeiten) Tätigkeit Tun Beschäftigung Geschäft zuvorkommen schneller da sein vorausgehen Kulanz Entgegenkommen Großzügigkeit Gefälligkeit Konzilianz Beau Geste Kompromissbereitschaft Umgänglichkeit

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15