περιμένω  Verb  [perimeno, perimenw]

Ähnliche Bedeutung wie περιμένω

Ähnliche Wörter zu περιμένω

περιμένω το πιστόλι εκκίνησης


Beispielsätze περιμένω

... Θα σε περιμένω μπροστά στον ραδιοσταθμό. ...

... Θα περιμένω ακόμα πέντε λεπτά. ...

... Θα σε περιμένω στη στάση. ...

Quelle: glavkos, glavkos, stefvek


Beispielsätze warten

... Sie warten vor der Tür auf dich. ...

... Wenn Sie denken, dass Bildung teuer ist, dann warten Sie erstmal bis Sie sehen, was Unwissenheit kostet. ...

... Tut mir leid, dass ich dich so lange habe warten lassen. ...

Quelle: MUIRIEL, MUIRIEL, MUIRIEL

Grammatik


ΠΕΡΙΜΕΝΩ
I await
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
περιμένωπεριμένουμε, περιμένομε
περιμένειςπεριμένετε
περιμένειπεριμένουν(ε)
Imper
fekt
περίμεναπεριμέναμε
περίμενεςπεριμένατε
περίμενεπερίμεναν, περιμέναν(ε)
../iordanidou4500/iordanidou_notes#perimeno">Aorist*περίμειναπεριμείναμε
περίμεινεςπεριμείνατε
περίμεινεπερίμειναν, περιμείναν(ε)
Per
fect
έχω περιμείνειέχουμε περιμείνει
έχεις περιμείνειέχετε περιμείνει
έχει περιμείνειέχουν περιμείνει
Plu
per
fect
είχα περιμείνειείχαμε περιμείνει
είχες περιμείνειείχατε περιμείνει
είχε περιμείνειείχαν περιμείνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα περιμένωθα περιμένουμε, θα περιμένομε
θα περιμένειςθα περιμένετε
θα περιμένειθα περιμένουν(ε)
Fut
ur
θα περιμείνωθα περιμείνουμε, θα περιμείνομε
θα περιμείνειςθα περιμείνετε
θα περιμείνειθα περιμείνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω περιμείνειθα έχουμε περιμείνει
θα έχεις περιμείνειθα έχετε περιμείνει
θα έχει περιμείνειθα έχουν περιμείνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να περιμένωνα περιμένουμε, να περιμένομε
να περιμένειςνα περιμένετε
να περιμένεινα περιμένουν(ε)
Aoristνα περιμείνωνα περιμείνουμε, να περιμείνομε
να περιμείνειςνα περιμείνετε
να περιμείνεινα περιμείνουν(ε)
Perfνα έχω περιμείνεινα έχουμε περιμείνει
να έχεις περιμείνεινα έχετε περιμείνει
να έχει περιμείνεινα έχουν περιμείνει
Imper
ativ
Presπερίμενεπεριμένετε
Aoristπερίμεινεπεριμείνετε
Part
izip
Presπεριμένοντας
Perfέχοντας περιμείνει
InfinAoristπεριμείνει


Griechische Definition zu περιμένω

περιμένω [periméno] Ρ (συνήθ. στο ενεστ. θ.) πρτ. περίμενα : 1α. μένω, στέκομαι άπρακτος σε έναν τόπο έως ότου να έρθει κάποιος ή να γίνει κτ.· προσμένω, αναμένω: Θα σε περιμένω σπίτι μου ως τις επτά. Aν αργήσω, μη με περιμένεις. Θα περιμένουμε πολύ ακόμα; Άδικα περιμένουμε τόσες ώρες· δε θα ΄ρθει. Περιμένοντας να σταματήσει η βροχή παίζαμε χαρτιά. ΦΡ έχω κπ. στο περίμενε, τον αναγκάζω σε αναμονή. θα σου ΄ρθει από κει που δεν το περιμένεις, για απρόβλεπτες καταστάσεις ως απειλή ή προειδοποίηση. περιμένω κπ. στη γωνία*. β. καθυστερώ ή επιβραδύνω το ρυθμό μιας ενέργειάς μου, για να με φτάσει κάποιος και να συγχρονιστεί μαζί μου: Περίμενέ με, γιατί δεν μπορώ να βαδίσω γρήγορα, πήγαινε πιο αργά. Σε περιμένει το λεωφορείο, τρέξε. γ. αναβάλλω, καθυστερώ για λίγο μια πράξη μου: Περίμενε! μη φεύγεις ακόμα. Mην αρχίζεις αμέσως, περίμενε δυο λεπτά. Φύγε αμέσως· μην περιμένεις ούτε λεπτό. δ. διστάζω: Tι περιμένεις; δώσε μιαν απάντηση. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu περιμένω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15