περιμένω Verb  [perimeno, perimenw]

  Verb
(2718)
  Verb
(91)
  Verb
(6)
  Verb
(1)

Etymologie zu περιμένω

περιμένω altgriechisch περιμένω (περι- + μένω)


GriechischDeutsch
Αφού αναμιχθεί το φάρμακο, πόσο μπορώ να περιμένω προτού να κάνω την ένεση;Wie lange kann ich bis zur Injektion warten, nachdem ich das Arzneimittel zubereitet habe?

Übersetzung bestätigt

Μπορώ δηλαδή να ξεκινήσω ήδη να χρησιμοποιώ στο αεροπλάνο φορητές ηλεκτρονικές συσκευές "σε λειτουργία πτήσης"; Ή πρέπει να περιμένω;Darf ich jetzt mein PED an Bord im Flugmodus benutzen oder muss ich noch warten?

Übersetzung bestätigt

Είπα ότι ήθελα να προβώ σε επεξήγηση της ψήφου μου γραπτώς και μου είπαν να παρίσταμαι για την ψηφοφορία από την αρχή και ότι θα έπρεπε να περιμένω μέχρι να με καλέσουν για να δηλώσω ότι ήθελα να την υποβάλω γραπτώς.Ich habe angegeben, dass ich eine schriftliche Erklärung zur Abstimmung abgeben möchte. Daraufhin wurde mir gesagt, dass ich in jedem Fall bei der Abstimmung anwesend sein und warten müsse, bis ich aufgerufen würde, damit ich bekannt geben könne, dass ich eine schriftliche Erklärung zur Abstimmung abgeben möchte.

Übersetzung bestätigt

Απευθύνθηκα τότε στο ιατρείο, όπου μου είπαν ότι θα πρέπει να περιμένω τρεις εβδομάδες μέχρι να μου γίνει εξέταση και στη συνέχεια άλλον ένα μήνα τουλάχιστον για την εγχείριση η οποία ήταν απολύτως απαραίτητη.Ich suchte ärztliche Hilfe und erhielt den Bescheid, dass ich drei Wochen auf einen Untersuchungstermin und dann mindestens einen Monat auf die unumgängliche Operation warten müsse.

Übersetzung bestätigt

Κυρία Πρόεδρε, έπρεπε να περιμένω και να δω αν πέρασε η τροπολογία της Oμάδας του Κόμματος των Φιλελευθέρων.Frau Präsidentin, ich musste warten, ob der Änderungsantrag der Liberalen Fraktion durchging.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu περιμένω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
περιμένωπεριμένουμε, περιμένομε
περιμένειςπεριμένετε
περιμένειπεριμένουν(ε)
Imper
fekt
περίμεναπεριμέναμε
περίμενεςπεριμένατε
περίμενεπερίμεναν, περιμέναν(ε)
../iordanidou4500/iordanidou_notes#perimeno">Aorist*περίμειναπεριμείναμε
περίμεινεςπεριμείνατε
περίμεινεπερίμειναν, περιμείναν(ε)
Per
fekt
έχω περιμείνειέχουμε περιμείνει
έχεις περιμείνειέχετε περιμείνει
έχει περιμείνειέχουν περιμείνει
Plu
per
fekt
είχα περιμείνειείχαμε περιμείνει
είχες περιμείνειείχατε περιμείνει
είχε περιμείνειείχαν περιμείνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα περιμένωθα περιμένουμε, θα περιμένομε
θα περιμένειςθα περιμένετε
θα περιμένειθα περιμένουν(ε)
Fut
ur
θα περιμείνωθα περιμείνουμε, θα περιμείνομε
θα περιμείνειςθα περιμείνετε
θα περιμείνειθα περιμείνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω περιμείνειθα έχουμε περιμείνει
θα έχεις περιμείνειθα έχετε περιμείνει
θα έχει περιμείνειθα έχουν περιμείνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να περιμένωνα περιμένουμε, να περιμένομε
να περιμένειςνα περιμένετε
να περιμένεινα περιμένουν(ε)
Aoristνα περιμείνωνα περιμείνουμε, να περιμείνομε
να περιμείνειςνα περιμείνετε
να περιμείνεινα περιμείνουν(ε)
Perfνα έχω περιμείνεινα έχουμε περιμείνει
να έχεις περιμείνεινα έχετε περιμείνει
να έχει περιμείνεινα έχουν περιμείνει
Imper
ativ
Presπερίμενεπεριμένετε
Aoristπερίμεινεπεριμείνετε
Part
izip
Presπεριμένοντας
Perfέχοντας περιμείνει
InfinAoristπεριμείνειGriechische Definition zu περιμένω

περιμένω [periméno] Ρ (συνήθ. στο ενεστ. θ.) πρτ. περίμενα : 1α. μένω, στέκομαι άπρακτος σε έναν τόπο έως ότου να έρθει κάποιος ή να γίνει κτ.· προσμένω, αναμένω: Θα σε περιμένω σπίτι μου ως τις επτά. Aν αργήσω, μη με περιμένεις. Θα περιμένουμε πολύ ακόμα; Άδικα περιμένουμε τόσες ώρες· δε θα ΄ρθει. Περιμένοντας να σταματήσει η βροχή παίζαμε χαρτιά. ΦΡ έχω κπ. στο περίμενε, τον αναγκάζω σε αναμονή. θα σου ΄ρθει από κει που δεν το περιμένεις, για απρόβλεπτες καταστάσεις ως απειλή ή προειδοποίηση. περιμένω κπ. στη γωνία*. β. καθυστερώ ή επιβραδύνω το ρυθμό μιας ενέργειάς μου, για να με φτάσει κάποιος και να συγχρονιστεί μαζί μου: Περίμενέ με, γιατί δεν μπορώ να βαδίσω γρήγορα, πήγαινε πιο αργά. Σε περιμένει το λεωφορείο, τρέξε. γ. αναβάλλω, καθυστερώ για λίγο μια πράξη μου: Περίμενε! μη φεύγεις ακόμα. Mην αρχίζεις αμέσως, περίμενε δυο λεπτά. Φύγε αμέσως· μην περιμένεις ούτε λεπτό. δ. διστάζω: Tι περιμένεις; δώσε μιαν απάντηση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback